ศาลฎีกาตัดสินคุก 50 ปี “อดีตผู้ว่า ททท.” คดีเรียกรับสินบนจัดเทศกาลภาพยนตร์

KANDA

ศาลฎีกาตัดสินคุก 50 ปี "อดีตผู้ว่า ททท." คดีเรียกรับสินบนจัดเทศกาลภาพยนตร์

จบแล้ว! คดีเรียกรับสินบนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ กทม. ปี 45 "ศาลฎีกา" พิพากษายืนจำคุก "จุฑามาศ ศิริวรรณ" อดีตผู้ว่า ททท. ส่วนลูกสาวเจอคุก 40 ปี

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี วันที่ 16 พ.ย.63 ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสินบนข้ามชาติ หมายเลขดำ อท.14/2558 , อท.46/2559 ที่ อัยการคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง “นางจุฑามาศ ศิริวรรณ” อายุ 73 ปี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ น.ส.จิตติโสภา ศิริวรรณ อายุ 46 ปี บุตรสาว เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานเป็นพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อการกระทำอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ , เป็นพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต , เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิตามสัญญาแก่หน่วยของรัฐ และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด

ตาม พ.รบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 , 11 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนรอราคาหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ.2542 มาตรา 12 จากกรณีรับเงินตอบแทน สามี-ภรรยาชาวสหรัฐอเมริกา นักธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อให้ได้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2002 – 2007 (หรือปี พ.ศ.2545 – 2550) มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

อัยการ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 25 ส.ค.58 ที่ผ่านมา ซึ่งจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 มี.ค.60 เห็นว่า การจัดจ้างโครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ มีการกำหนดเงื่อนไขโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 โดยเฉพาะโครงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2546 ไม่เป็นการจ้างบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ที่เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถผลงานมาแล้ว โดยนางจุฑามาศ จำเลยที่ 1 คบคิดกับนายเจอรัลด์ และนางแพทริเซีย กรีน นักธุรกิจในสหรัฐฯ จัดตั้งบริษัทเข้ามาเป็นคู่สัญญากับ ททท. และยังเรียกรับเงินสินบนจากนายเจอรัลด์ โดยโอนเงินไปยัง น.ส.จิตติโสภา จำเลยที่ 2 กับเพื่อน 59 รายการเป็นเงิน 1,822,294 เหรียญสหรัฐ

พฤติการณ์ของ นางจุฑามาศ จำเลยที่ 1 จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ.2542 มาตรา 12 และผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินฯ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 ,12 ให้จำคุก “นางจุฑามาศ” จำเลยที่ 1 รวม 11 กระทงๆ ละ 6 ปี เป็นจำคุกทั้งสิ้น 66 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้ว ให้จำคุกสูงสุดเป็นเวลา 50 ปี

  • ศาลจำคุกอดีตอธิบดีกรมอุตุฯ3ปี4เดือน เอื้อประโยชน์ลดค่าปรับให้เอกชน
  • ศาลให้ประกันอดีตอธิบดีปกครอง-พวกคดีทุจริตสอบหลักสูตรนายอำเภอ

และจำคุก น.ส.จิตติโสภา บุตรสาว จำเลยที่ 2 รวม 11 กระทงๆ ละ 4 ปี จำคุกทั้งสิ้น 44 ปี ขณะที่ศาลมีคำสั่งให้ริบเงินกระทำผิด 1,822,494 เหรียญสหรัฐ และดอกผลที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วย โดยเงินนั้นเป็นทรัพย์ที่ฝากอยู่ในธนาคารต่างประเทศ ศาลจึงได้กำหนดมูลค่าทรัพย์ที่สั่งริบนั้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 62,724,776 บาท ตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง

จำเลยทั้งสอง ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 8 พ.ค.62 มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษอดีตผู้ว่า ททท. จำเลยที่ 1 โดยยืนตามศาลชั้นต้นโทษจำคุก 50 ปี

ส่วน น.ส.จิตติโสภา บุตรสาว จำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้โทษจำคุกเหลือ 10 กระทงเป็นเวลารวม 40 ปี และศาลอุทธรณ์ พิพากษายกคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ให้ริบเงิน 1,822,494 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยเกินคำขอ เพราะคดีนี้อัยการโจทก์ไม่ได้มีคำขอให้ริบของกลางหรือเงินใดๆ ไว้ท้ายฟ้อง และบทเฉพาะกาลตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 52 บัญญัติ ให้บรรดาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ดังกล่าวใช้บังคับนั้น ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อน ดังนั้นคดีนี้จึงต้องใช้บทบัญญัติกฎหมายคดีอาญาสามัญ คำสั่งของศาลชั้นต้นที่นำมาตรการริบทรัพย์สินในคดีทุจริตไม่ว่าโจทก์จะมีคำขอหรือไม่ก็ตาม ตามมาตรา 31(2) , มาตรา 32(2) และมาตรา 33 วรรคหนึ่งนั้นมาใช้กับคดีนี้ เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องของโจทก์

โดยจำเลยทั้งสอง ได้ใช้สิทธิยื่นฎีกา ซึ่งตลอดการพิจารณาคดีนับตั้งแต่ศาลชั้นต้น นางจุฑามาศ อดีตผู้ว่า ททท. และน.ส.จิตติโสภา บุตรสาว จำเลยที่ 1-2 ถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง เนื่องจากไม่ได้รับการประกันตัว

ขณะที่ศาลฎีกา ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว มีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ที่ให้จำคุกนางจุฑามาศ อดีตผู้ว่า ททท. จำนวน 11 กระทง รวมเวลาทั้งสิ้น 50 ปี ส่วน น.ส.จิตติโสภา ให้จำคุก 10 กระทง รวมเวลา 40 ปี

Next Post

ธนาคารพาณิชย์ยังกำไร1.3แสนล้านบาท

ธปท. เผยกำไรแบงก์ 9 เดือน 1.3 แสนล้านบาท หนี้เสีย […]