ศาลรธน.นัดชี้ชะตา”บิ๊กตู่” 2 ธ.ค.

KANDA

ศาลรธน.นัดชี้ชะตา"บิ๊กตู่" 2 ธ.ค.

ศาลรธน. นัดฟังคำวินิจฉัย 2 ธ.ค. “ประยุทธ์” 2 ธ.ค. ปมถูกร้องพักบ้านทหาร ทำพ้นสถานะ รมต.หรือไม่

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารนัดประชุมพิจารณาคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 8/2563)

ผลการพิจารณา ศาลอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

คดีดังกล่าว นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นเรื่องร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษษฎร ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยอ้างว่าพล.อ.ประยุทธ์ใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์ ถ.วิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นบ้านพักของราชการทหาร เป็นที่พักอาศัยของตนเองและครอบครัว ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าเช่าให้กับราชการทหาร ทั้งที่เกษียณอายุราชการมาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 จึงอาจเข้าข่ายเป็นการรับประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 186 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 184(3) และเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้นำมาใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 170(4) ประกอบมาตรา 160(5)

Next Post

CDL Appoints Deloitte as External Financial Advisor to Evaluate Investment in Sincere Property Group

SINGAPORE, Nov 4, 2020 – (ACN Newswire) &#82 […]