ศาลแพ่งคุ้มครองชั่วคราว เบรกคำสั่งปิดกั้นสื่อ-ตัดอินเทอร์เน็ต ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

MALI

ศาลแพ่งมีคำสั่งเมื่อวันศุกร์ (6 ส.ค.) ให้คุ้มครองชั่วคราวการทำงานของสื่อมวลชน ด้วยการห้ามไม่ให้นายกรัฐมนตรีปิดกั้นการนำเสนอข่าวและระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ

“จึงมีคำสั่งห้ามจำเลยดำเนินการบังคับใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น” ศาลแพ่ง ระบุ

ลั่นลิดรอนสิทธิเสรีภาพเกินกว่าเหตุ

เมื่อวันจันทร์ (2 ส.ค.) นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวชื่อดัง และตัวแทนสื่อมวลชนออนไลน์ รวม 12 ราย ยื่นคำร้องต่อศาล ให้ระงับข้อกำหนดฉบับที่ 29 ดังกล่าว ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่อ้างอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมโรคโควิด-19

ข้อกำหนดดังกล่าวบังคับให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปห้ามเสนอข่าวที่ภาครัฐมองว่าสร้างความหวาดกลัว

ศาลแพ่ง ระบุว่า การออกคำสั่งนี้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และทำให้โจทก์ทั้ง 12 รายนี้ไม่มั่นใจต่อการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ทั้งยังจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินกว่าเหตุด้วย และรัฐบาลเองก็มีมาตรการอื่นในการต่อสู้กับข่าวปลอม อย่างเช่น การใช้สื่อในกำกับของรัฐบาลเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

“การออกข้อกำหนดดังกล่าว ย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทก์ทั้งสิบสองและประชาชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติคุ้มครองไว้”

“ข้อกำหนดข้อดังกล่าวนั้นมีลักษณะไม่ชัดและขอบเขตกว้าง ทำให้โจทก์ทั้งสิบสอง ประชาชน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไม่มั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและสื่อสารตามเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ… บัญญัติคุ้มครองไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิและสเรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ”

ชี้ไม่มีสิทธิ์ตัดเน็ตยิ่งช่วงโควิด

ข้อกำหนดฉบับที่ 29 ยังให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ที่นำเสนอข่าวดังกล่าวได้ด้วย

ศาลแพ่งระบุว่า การให้สิทธิ์ตัดอินเทอร์เน็ตนี้ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” เพราะอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลสั่งจำกัดการเดินทางและจำกัดการพบปะกันของประชาชน

Next Post

รอดประหาร! ศาลฎีกาลดโทษ "นวัธ" อดีต ส.ส.เพื่อไทย คดีจ้างวานฆ่า เหลือจำคุกตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลอ่าน […]

คุณอาจชอบ