สถ.กำชับท้องถิ่นทั่วประเทศสนับสนุนการทำงานหยุดเชื้อโควิด-19

KANDA

สถ.กำชับท้องถิ่นทั่วประเทศสนับสนุนการทำงานหยุดเชื้อโควิด-19

สถ.จัดประชุมท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ย้ำชัดให้อปท.หนุนการทำงานของจังหวัดในมาตรการคุมเข้มบ่อน-แรงงานต่างด้าวการจัดตั้ง Local Quarantine และมาตรการจัดการขยะติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) ส่วนหน้า ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารระดับสูง สถ. เข้าร่วมการประชุมในส่วนกลาง และมีท้องถิ่นจังหวัดผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์

นายขจร ได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการทำงานของจังหวัดคือ 1.มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 2.มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน 3.มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง 4.การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

5.การประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แก่ประชาชน

  • กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.00-30.30 ต่อดอลลาร์
  • ภูเก็ตเข้มสั่งปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเที่ยงคืนคุมโควิด

ทั้งนี้ ศบค.มท.ส่วนหน้า ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้มีการหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถประสานการปฏิบัติ ให้คำแนะนำแก่จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ ประกอบด้วย 1. แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ถูกกักกัน สถานที่กักกัน/ควบคุม เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.กรณีการระบาดของโรคโควิด-19

3.การเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) ในทุกจังหวัด และ 4.ขอความร่วมมือ อปท.ทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังควรวางแผนและจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อรองรับสำหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในกรณีวิกฤติ

นอกจากนี้ สถ. ยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคจากเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเด็ก ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็ก ให้แก่ 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิด-19 อีกด้วย

Next Post

Uzpromstroybank launches JCB merchant acquiring operations across the Republic of Uzbekistan

TOKYO & TASHKENT, Jan 12, 2021 – (ACN Ne […]