สภายุค คสช. แก้กฎหมายโรงงาน ไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี เอื้อเว้นตรวจสอบ

MALI

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้กฎหมายโรงงานเมื่อปี 2562 ให้ยกเลิกมาตรา 14 และ 15 ในกฎหมายดังกล่าว ที่บังคับให้มีการขอใบอนุญาตใหม่ทุก 5 ปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพโรงงาน 

“ให้ยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535” มาตรา 10 ของ พ.ร.บ.แรงงานปี 2562 ระบุ

มาตรา 14 ของ พ.ร.บ.โรงงานปี 2535 มีใจความสำคัญว่า ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 5 นับตั้งแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ

ส่วนมาตรา 15 มีใจความหลักว่า โรงงานจะต้องขอต่อใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุ และถ้าหากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑตามมาตรา 8 จะต้องได้รับการต่อใบอนุญาต แต่ถ้าไม่ถูกต้อง โรงงานต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่ถ้าทำไม่ทันในกำหนด ก็จะต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้

การตัดระบบขออนุญาตออกนี้ เป็นเพียงข้อสังเกตหนึ่งในหลายข้อที่หลายฝ่ายมีความกังวลในขณะนั้น ส่วนข้อกังวลอื่นๆ มีเรื่องการลดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย

การตรวจสอบคุณภาพโรงงานและเครื่องจักรถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากโรงงานผลิตเม็ดโฟมของบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ที่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดขึ้น เมื่อเวลา 03.09 น. วันจันทร์ (5 ก.ค.) และเมื่อยังระงับเพลิงไม่สำเร็จแม้เวลาผ่านมาแล้วเกือบ 24 ชั่วโมง

Next Post

The combination of Venus Acquisition Corporation and Viyi Algorithm Inc. will increase its revenue by 176.8% in 2020

NEW YORK, June 10, 2021 Venus Acquisition Cor […]

คุณอาจชอบ