สภาฯ ติดรายชื่อประจาน ส.ส.ไม่แสดงตน ทำประชุมสภาล่ม ลั่นไม่มีวาระประชุมไหนไม่สำคัญ

MALI

สภาฯ ประจาน ติดประกาศชื่อ ส.ส. ไม่แสดงตน ทำองค์ประชุมล่มให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามระเบียบกำหนด ด้าน “สมบูรณ์” ย้ำวาระประชุมสำคัญ

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงปัญหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล่มเพราะองค์ประชุมไม่ครบ วันนี้ (30มิ.ย.) ว่า มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม 346 คน แต่ระหว่างการพิจารณา ในมาตรา 6 ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ที่ กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว มีการเช็กองค์ประชุม กลับมี ส.ส.แสดงตน 206 คน ไม่ครบองค์ ทำให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปิดการประชุม ทั้งที่ประธานสภาฯ อยากให้งานนิติบัญญัติเดินไปได้ จึงนัดประชุม แต่เมื่อไม่ครบองค์ประชุม จึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ ส.ส. ที่แสดงตนหรือไม่แสดงตนได้ โดย สภาฯ จะปิดประกาศรายชื่อที่อาคารรัฐสภา ตามที่รัฐธรรมนูญและระเบียบกำหนด

ส่วนที่ ส.ส. เห็นว่า วาระการประชุมไม่สำคัญนั้น นายสมบูรณ์ กล่าวว่า เป็นความเห็น ส.ส. บางคนเท่านั้น เพราะมีวาระการประชุมที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ที่เมื่อประกาศใช้ความปลอดภัยของประชาชนจะเกิดขึ้น และวาระต่อไปยังมีวาระเร่งด่วน ที่รัฐบาลเสนอร่างพ.ร.บ. มา 6 ฉบับ เช่น ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา ที่เป็นเรืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกรณีที่ไปเป็นพยานในศาล ร่างพ.ร.บ. พืชกระท่อมที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร่าง กฎหมาย ที่ ส.ส. เสนอเป็นกฎหมาย ให้สภาฯ พิจารณา 38 ร่าง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้น หากใครคิดว่าไม่สำคัญ ถือเป็นการที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง

ด้าน นางผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานวิชาการ กล่าวว่าวันพรุ่งนี้ (1ก.ค.) ประธานสภาฯ นัดประชุม 9.30 น. ช่วงแรกจะเปิดให้สมาชิกหารือ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 30 คน คนละ 2 นาที จากนั้น มีวาระกระทู้ถามสด กระทู้ถามทั่วไป 6 กระทู้ นอกจากนี้ ยังมีกระทู้แยกเฉพาะ และเรื่องรับทราบ

Next Post

China Dynamics Vows to Actively Expand Promising Overseas Electric Vehicle Business

HONG KONG, Jun 30, 2021 – (ACN Newswire via […]