สมช.ปัดปิดห้างวันเว้นวัน คุมเข้มตลาดสด-ขอประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด

MALI

ศปก.ศบค. เชิญสื่อหารือ แก้โควิด เข้ม14วัน ย้ำ ซูเปอร์มาเก็ตไม่สามารถเปิดวันเว้นวันได้ ห่วงตลาดสดจ่อทยอยเพิ่มมาตรการ ของดเดินทางข้ามจังหวัด

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยก่อนการประชุมร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในช่วงนี้ว่า วันนี้เป็นการมารับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของตัวแทนสื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชนแต่ละสำนักก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 อย่างหลากหลาย

ขณะที่ในเรื่องของมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ยังคงตั้งเป้าไว้ที่ 14 วัน แต่จะเพิ่มความเข้มข้นในส่วนของตลาดสด ตอนนี้ยังมีการปรึกษากับทีมแพทย์ เนื่องจากตลาดสดเป็นพื้นที่ ที่รวมคนหมู่มาก ทำให้การเว้นระยะห่างทำได้ยาก แล้วได้มีการกำชับให้ผู้ที่ดูแลพื้นที่ตลาดสดแต่ละแห่ง มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น พื้นที่ในตลาดสดใดมีภาพรวมที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด ก็จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า ซูเปอร์มาเก็ตจะมีการเปิดวันเว้นวันนั้น ยืนยันว่า ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการขายของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน

ขณะที่ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี นั้น ก็ได้มีการแนะว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดและปราณีเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายโดยเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ส่วนการทำงานของ ศปก.ศบค. ก็มีการทำงานหารือในเรื่องมาตรการหลักๆ ศบค.ชุดใหญ่ เป็นผู้กำหนด โดยจะมีการร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงทีมแพทย์ พิจารณาถึงมาตรการที่จะประกาศงดกิจกรรมใดบ้าง ที่สามารถทำได้จริง

เลขา สมช. เผย ศบค.ยกระดับมาตรการเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 13 จังหวัด ขณะนายกฯ มีความห่วงใยประชาชน กำชับ ศปก.ศบค. ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงมาตรการในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้ม ในเรื่องการรับประทานอาหารในร้าน ยังใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 24 เรื่องพื้นที่สีแดงสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ แค่ 23.00 น. แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ส่วนพื้นที่ควบคุมสีส้ม ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเช่นกัน แต่เปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ โดยเพิ่มจาก 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ส่วนกรณีการเดินทางข้ามจังหวัด มาตรการที่ออกมายังมีการผ่อนคลาย ในเรื่องของเหตุจำเป็นจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไร ที่จะไม่มีการแพร่ระบาดจากการเดินทาง ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยทำความเข้าใจเรื่องนี้

ศบค. พยายามจะไม่ใช้ มาตรการเข้มจนเกินไปทำให้คนเดือดร้อน สังเกตว่าเราจะค่อยๆ มี มาตรการที่เข้มขึ้นและประเมินดูว่าได้รับความร่วมมือหรือไม่ ถ้าความร่วมมือทำให้ มาตรการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยก็จะคงมาตรการนั้นไว้ แต่ถ้ามาตรการใดไม่เรียบร้อยก็ต้องมาดูว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงกิจกรรม หรือกิจการเสี่ยงก็ต้องค่อยๆ ปรับลดลงไป จะได้ไม่กระทบกับความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้กำชับศปก.ศบค.ว่า ให้ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและกำกับดูแลอย่าง ปราณี เพื่อให้ สถานการณ์ค่อยค่อยคลี่คลายลงโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับประชาชน ทุกวันนี้ศปก.ศบค. เข้าประชุมทุกวันเพื่อประมวลผลอยู่แล้ว

ในส่วนของศบค.ชุดใหญ่ก็ได้ประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการที่ออกมาในวันนี้ ก็เป็นมติของ ศบค. ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ต้องการให้ออกข้อกำหนดโดยเร็ว โดยได้อนุมัติหลักการปรับเพิ่มมาตรการมากขึ้น โดยกำหนดเป็นมาตรการหลักไว้และมอบหมาย ให้ศปก.ศบค. หารือในรายละเอียด

เมื่อถามย้ำว่าการประเมิน 7 วัน ในรอบแรก กรณีหากมีการติดเชื้อเพิ่มในส่วนของรายจังหวัดต้องมีการปรับมาตรการใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า มีหลายอย่างหลายวิธีอาจจะเพิ่มในส่วนของจังหวัด กิจกรรมกิจการ ซึ่งมีหลายวิธีแต่ทั้งหมดต้องฟัง ด้านการแพทย์การสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยง จากนั้นทุกฝ่ายจะร่วมการพิจารณาว่า เมื่อได้มีมาตรการประกาศออกไปแล้วทำได้จริงหรือไม่ อะไรที่ประกาศแล้วทำไม่ได้จริงก็จะใช้มาตรการอื่น เช่นการกำกับใกล้ชิดมาใช้แทน

Next Post

7.7% Below IPO Floor Price, Global New Material's Low Offer Price Reveals Its Ambition to be Global Leader

HONG KONG, Jul 19, 2021 – (ACN Newswire via […]

คุณอาจชอบ