“สมศักดิ์”ปลื้มกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนกว่า 3 พันราย

KANDA

“สมศักดิ์”ปลื้มกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนกว่า 3 พันราย

รมว.ยุติธรรมปลื้มกองทุนยุติธรรมปีเดียวช่วยเหลือประชาชนกว่า 3 พันราย ย้ำ 4 ภารกิจ “ช่วยดำเนินคดี-ประกันผู้ต้องหา-ช่วยผู้ถูกละเมิดสิทธิ์-ให้ความรู้ด้านกม.ลั่นใครถูกเอารัดเอาเปรียบ-ละเมิดสิทธิ์ ติดต่อได้ทันที

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงการดำเนินงาน “กองทุนยุติธรรม” ในรอบปีที่ผ่านมาว่า กระทรวงยุติธรรมได้วางนโยบายและแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม และมีการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม เพื่อให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมามีผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 5,989 ราย ได้รับการอนุมัติไปจำนวน 3,002 ราย และได้ให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมไปเป็นจำนวนเงิน 202 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือเรื่องไม่เข้าเกณฑ์ บางเรื่องยุติแล้ว และบางเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปัจจุบันกองทุนยุติธรรมมีภารกิจดูแลประชาชนกว่า 14 ล้านคน แต่งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่ต้องดูแล โดยในส่วนของการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายในปี 2562 ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายอันนำไปสู่ความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

  • "สมศักดิ์"ลั่นปี 64 ต้องยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดให้ได้ 6 พันล้าน
  • รมว.ยุติธรรมบอกDSIพร้อมตรวจสอบที่ดิน "ศรีพันวา" หากอยู่ในความรับผิดชอบ

นายสมศักดิ์ กล่าาว่า กองทุนยุติธรรมมีภารกิจ 4 ประการ ประกอบด้วย 1.การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ในส่วนของค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี, 2.การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย กรณีผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ คือ ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือจะถูกคุมขังในคดีอาญา หรือกรณีอื่นใด ซึ่งกองทุนยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ถูกคุมขังทุกชั้น ไม่ว่าจะเป็น ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือชั้นศาล, 3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นจำเลยที่ถูกคุมตามคำพิพากษาเกินกำหนด เป็นต้น และ 4.การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมเพื่อจัดโครงการได้

“หากพี่น้องประชาชนท่านใดถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมิดสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ที่จะให้ความยุติธรรมแก่ท่าน และเรามีกองทุนยุติธรรมที่จะคอยให้ความช่วยเหลือกับท่านในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมขอย้ำว่าไม่ต้องเกรงใจ ท่านสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเราได้ทันที”รมว.ยุติธรรมกล่าว

Next Post

"โย ยศวดี" อวดภาพสุดหวาน เปิดตัวแฟนหนุ่มในวันครบรอบ 1 ปี

"โย ยศวดี" เปิดตัวแฟนหนุ่มในวันครบรอบ 1 […]