สั่งบีโอไอแจงต่างชาติ ไทยเร่งคุมโควิด คลอดแพจเกจกระตุ้นลงทุนปี’64

KANDA

สั่งบีโอไอแจงต่างชาติ ไทยเร่งคุมโควิด คลอดแพจเกจกระตุ้นลงทุนปี'64

บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหญ่ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564 "บิ๊กตู่"กำชับเคลียร์นักลงทุนปมโควิดระบาดรอบใหม่ ยืนยันมีแนวทางจัดการที่ชัดเจน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ว่า ได้มอบหมายบีโอไอสร้างความเข้าใจกับนักลงทุนกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการด้านสาธารณสุขอย่างระมัดระวัง และเป็นการระบาดที่รู้ถึงแหล่งที่มา พร้อมกับตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว

“จะทำอย่างไรให้มีการลงทุนในประเทศดีขึ้น ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งเกษตรกรรม ท่องเที่ยวและส่งออก ซึ่งวันนี้ต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เรื่องนี้ทางภาคเอกชนต้องช่วยกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการผลิตในประเทศ โดยให้นโยบายไปว่า ในปี 2564 การจัดซื้อรถยนต์ส่วนราชการจะต้องป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น “

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายด้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564 สำหรับโครงการที่มีการลงทุนจริง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ 10 จังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาค พร้อมเปิดเขตส่งเสริมกิจการพิเศษการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) รวมทั้งเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในอนาคต

  • พนักงานไทยยูเนี่ยนติดโควิด1ราย
  • อังกฤษคุมโควิดกลายพันธุ์ไม่อยู่แล้ว

สำหรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564 บีโอไอต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมาตรการนี้กำหนดให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ หากมีเงินลงทุนจริงอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือนหลังออกบัตรส่งเสริม และไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับให้การส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปี 2564 ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาค ได้ขยายเวลารับคำขอส่งเสริมการลงทุนออกไปอีก 2 ปี ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565 สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย โดยมาตรการนี้ ครอบคลุมทุกประเภทกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมกว่า 300 กิจการ แต่หากเป็นกิจการที่อยู่ใน 14 กลุ่มกิจการเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเกษตร ประมง สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง เครื่องเรือน อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องมือแพทย์ พลาสติก กิจการท่องเที่ยว เป็นต้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี

น.ส.ดวงใจ กล่าวว่า การลงทุนในปีนี้ตัวเลขโครงการยื่นขอลงทุนต้องไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาทแน่นอน ในขณะที่แนวโน้มการลงทุนในปี2564 มั่นใจจะดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ถ้าคุมสถานการณ์โควิด-19 และผลิตวัคซีนได้ ซึ่งที่ผ่านมาแม้โควิดจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนบางสาขา แต่ในทางกลับกันบางกิจการก็มีการขยายตัวต่อเนื่อง เช่น สมาร์ทอิเล็คทรอนิกส์ อาหาร และการแพทย์

Next Post

รถไฟฯหยุดให้บริการเส้นวงเวียนใหญ่-มหาชัย บ้านแหลม-แม่กลอง หนีโควิด

รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารชานเมืองสายวงเวียนใหญ […]