สั่งพักงาน “พระสมุห์อนันต์” เจ้าอาวาสวัดมณฑป เซ่นติดป้ายประกาศไม่รับศพตำรวจ

MALI

เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี มีคำสั่งพักงาน “พระสมุห์อนันต์” เจ้าอาวาสวัดมณฑป ที่ติดป้ายประกาศ “ไม่รับศพตำรวจ” พร้อมตั้งกก.สอบสวนข้อเท็จจริง ชี้อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูพิพัฒน์วรคุณ เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้มีคำสั่งเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ที่ 3/2564 เรื่อง ให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ ถึง พระสมุห์อนัต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ลงวันที่ 12 ส.ค.

โดยระบุว่า “ด้วย เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้ทราบการเผยแพร่ข่าวจากสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า “วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 56 วรรค 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

จึงให้ พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป”

พร้อมกันนี้ เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ยังได้มีคำสั่งที่ 4/2564 ลงวันที่ 12 ส.ค. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณฑป ระบุว่า กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า “วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.2505 (ฉบับที่2) พ.ศ.2535

จึงแต่งตั้งให้ พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต) ฉายา ปภสฺสโร อายุ 49 พรรษา 25 สังกัด วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร แขวง คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณฑป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564

Next Post

โควิดคร่าชีวิต "ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ" ภริยา พล.อ.ชาติชาย อดีตนายกฯ

เมื่อเวลา 01.38 น. วันนี้ วันนี้ (14 ส.ค.) ท่านผู้ […]