“ส.ส.ธัญวัจน์” เอาจริง ดัน Sex Worker ถูกกฎหมาย เล็งนำร่อง กทม. ที่แรก

MALI

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว News หลังจากพรรคก้าวไกล เปิดตัวนายวิโวจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลงสมัครผู้ว่า กทม.

ส.ส.ธัญวัจน์ กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.การค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ให้บริการ และยกเลิกเนื้อหาบางส่วนใน ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เพื่อให้การค้าทางเพศถูกกฎหมาย และจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งหากผู้สมัครผู้ว่า กทม. ของพรรคชนะการเลือกตั้ง ตนจะนำร่องการจัดพื้นที่ (Zoning) ใน กทม. ก่อน และเป็นโมเดลไปปรับใช้ต่อที่ พัทยา เชียงใหม่ หรือเขตท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ค้าบริการทางเพศและการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจาก กทม. เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและผู้ว่ามีอำนาจเต็มในการบริหารงาน

อย่างไรก็ตาม ธัญวัจน์ กล่าวว่า การค้าประเวณีมีมายาวนาน แต่คนทำอาชีพนี้ยังผิดกฎหมาย บ้างถูกขูดรีดจากผู้ประกอบการ, ผู้ใช้บริการ, และเจ้าหน้าที่รัฐ การค้าบริการทางเพศเป็นเหมือนเรื่องใต้พรมและช่องว่างทางกฎหมายให้ผู้มีอำนาจเรียกเก็บผลประโยชน์ได้ แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้ประกอบอาชีพนี้มีสิทธิและศักดิ์ศรีไหมือนกับอาชีพอื่นๆ พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองจากรัฐและมีระบบสาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพ

ตนได้รับการร้องเรียนและทำการศึกษามาพบว่าสามารถทำได้ แต่จะไม่มีใครได้ในสิ่งที่ต้องการ 100% เพราะข้อเรียกร้องต่างๆ ต้องเข้าสภาเพื่อพิจารณาดูในทุกมิติ เช่น สิทธิของกลุ่มผู้ค้าบริการเป็นอย่างไร ควรขึ้นทะเบียนหรือไม่, เราต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของสถานบริการ, การสื่อสารและโฆษณาหลังถูกกฎหมายทำได้แค่ไหน เพื่อให้การโฆษณาธุรกิจเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับเด็กและสังคม, ผู้ใช้บริการ ต้องการผู้ค้าบริการทางเพศในแบบไหน ความปลอดภัย การรับรองจากรัฐ หรือ Freelancer, และหน่วยงานรัฐที่จะมาออกแบบสวัสดิการและรับผิดชอบเรื่องนี้ โดยเฉพาะความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขในการทำงาน ซึ่งคำถามเหล่านี้ต้องนำมาพูดคุยกันในสังคมอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดฉันทามติ

ทั้งนี้ เราต้องยอมรับว่าคนที่ทำอาชีพนี้มีพื้นฐานจากปัญหาทางเศรษฐกิจ เราต้องมีการควบคุมกลไกราคาไม่ให้ต่ำเกินไป หากมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ขณะเดียวกันต้องกำหนดคุณค่าทางการตลาด และรักษาระดับของราคา และต้องมีใบรองรับอาชีพ แต่อาจจะให้สิทธิผู้ให้บริการเลือกได้ว่าจะขึ้นทะเบีบนกับรัฐ หรือผ่านผู้ประกอบการ เพื่อเข้าสู่ระบบแต่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อจริงต่อสาธารณะ เพราะยังเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในสังคม

Sex Worker ต้องเป็น Specialist ต้องมีสกิล มีความรับผิดชอบ มีจิตวิทยา มีความเข้าใจลูกค้าหลายด้าน ไม่ต่างจากผู้แทนราษฎรที่เราต้องรู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเอง” ธัญวัจน์ กล่าว

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการทำธุรกิจก็ต้องมองหลายมิติ เช่น ผลกำไร, อำนาจต่อกับผู้ให้บริการ, อำนาจต่อรองกับลูกค้า, การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่และการแข่งขันในธุรกิจ, และสินค้าทดแทน เพราะถ้าผู้ค้าหรือลูกค้ามีอำนาจต่อรองมากกว่าผู้ประกอบการ ก็จะไม่มีผู้ประกอบการ กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการจึงต้องให้อำนาจและคุ้มครองผู้ปะรกอบการที่เหมาะสมและไม่มากเกินจนไปกดทับผู้ค้าหรือลูกค้า

ตอนนี้คณะทำงานยกร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จแล้ว โดยใช้โมเดลจากเยอรมนี ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ที่แรกคือจังหวัดเชียงใหม่ และกำลังจะจัดที่ต่อไปคือพัทยา แต่ติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แต่ถือเป็นช่วงที่สังคมกำลังให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้ เห็นได้จากการพิจารณาเรื่องเซ็กซ์ทอยถูกกฎหมายในรัฐสภา แต่ตนเห็นว่ากระแสที่ต่อต้าน ส่วนหนึ่งต้องการใช้คุณค่าความดี มากดทับเรื่องเหล่านี้ให้อยู่ใต้พรมและหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ต่อ ตนจึงอยากให้สังคมหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันให้มากขึ้น และนำมาสู่การขับเคลื่อนของสังคมและกฎหมาย

ผู้เขียน : อรรถชัย หาดอ้าน

 

Next Post

ก้าวไกล เปิดตัว "วิโรจน์" ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้สโลแกน พร้อมชน เพื่อคนกรุงเทพฯ

ก้าวไกล เปิดตัว วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลงสู้ศึกเลือกต […]

คุณอาจชอบ