“หมอทวีศิลป์”ทำงานเข้าตาครม.ตบรางวัลนั่งผู้ตรวจสธ.

KANDA

"หมอทวีศิลป์"ทำงานเข้าตาครม.ตบรางวัลนั่งผู้ตรวจสธ.

ครม.ย้ายใหญ่ 10 ผู้บริหารสธ."นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" โฆษก ศบค.ทำงานเข้าตาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563ดังนี้ 

1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • สีจิ้นผิงลั่น จีนผ่านบททดสอบสู้โควิดสำเร็จ
  • ครม.ย้ายใหญ่นักปกครองระดับสูงมหาดไทย 26 เก้าอี้

5.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร) ดูงานด้านบริหาร ล่าสุดให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

7.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นักบริหาร) ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ ล่าสุดให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

8.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร

9.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

10.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (โฆษก ศบค.) สาธารณสุขนิเทศประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

Next Post

"สามารถ"จี้สตช.เร่งจัดการพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาด

คณะทำงานแก้ปัญหาศึกษาการพนันฯ ระบุการพนันออนไลน์เข […]