“อนุชา”ยันบิ๊กตู่จริงใจแก้ปัญหาประเทศ ญัตติยื่นสภาไม่เติมแต่ง

KANDA

"อนุชา"ยันบิ๊กตู่จริงใจแก้ปัญหาประเทศ ญัตติยื่นสภาไม่เติมแต่ง

อนุชา แจงญัตติยื่นสภาของนายกฯ สะท้อนถึงปัญหาและข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมาครบถ้วน ไม่มีเสริมเติมแต่งใดๆทั้งสิ้น

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐขอแถลงต่อสื่อ และพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าใจว่าการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นและมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหา ของประเทศในหลายเรื่องที่เป็นอยู่ ทั้งภัยพิบัติที่ต้องร่วมกันแก้ ทั้งปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อีกทั้งยังเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 ต่อประธานรัฐสภา ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ในอันที่จะขอความคิดเห็นของรัฐสภา เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันหาทางออกในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น

“รัฐสภานั้นประกอบไปด้วยตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่างอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาของประเทศในทุกมิติในทุกบริบทของการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”นายอนุชา กล่าว ดังนั้นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงออกในการเขียนญัตติด้วยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ณ ปัจจุบัน ทั้งเรื่องภัยพิบัติของโรคระบาด ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัย ทั้งเรื่องปัญหาของการเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในญัตติได้สะท้อนถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาครบถ้วนทุกประเด็นเเม้กระทั่งข้อเรียกร้องของผู้เดินขบวน ไม่มีการเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายผู้หนึ่งผู้ใด


Next Post

นักเคลื่อนไหวอินโดนับถืออุดมการณ์ม็อบไทย ชมประท้วงเป็นระเบียบ

นักเคลื่อนไหวชาวอินโดนีเซียชื่นชมอุดมการณ์ผู้ประท้ […]