อนุมัติงบกลางคุมโควิดระบาดรอบ2

KANDA

อนุมัติงบกลางคุมโควิดระบาดรอบ2

ครม. เห็นชอบออกประกาศโรคโควิด-19 เป็นโรคต้องห้าม ต่างชาติเป็นห้ามเข้าไทย พร้อมอนุมัติงบกลางรับมือระบาดรอบ 2

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงให้เพิ่มโรคโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คนเข้าเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อเป็นการสกัดไม่ให้โรคโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย

สาระสำคัญของประกาศ จะห้ามคนต่างชาติที่เป็นโรคโควิด-19 เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามามาถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เพื่้อป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดที่ยังมีอยู่ทั่วโลก

นอกจากนี้ ครม. ยังได้อนุมัติงบกลาง 204 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาดรอบ 2 หากมีเกิดขึ้นให้อยู่ในวงจำกัด เป็นการลดความเสี่ยงที่เชื้อจะแพร่เข้าสู่ประเทศไทย สามารถดูแลคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Next Post

สวีเดนอ้างใช้ภูมิคุ้มกันหมู่คุมโควิด-19สำเร็จ

ผู้เชี่ยวชาญเผยมีหลักฐานชี้ว่าสวีเดนเอาชนะโคโรนาไว […]