“เจ๊หน่อย”ผงาดนั่งเก้าอี้นายกอบจ.หญิงคนแรกของโคราช

KANDA

"เจ๊หน่อย"ผงาดนั่งเก้าอี้นายกอบจ.หญิงคนแรกของโคราช

นครราชสีมา-กกต.โคราชประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเป็นทางการครบทั้ง 48 เขตแล้ว "เจ๊หน่อย"เมียรมช.พาณิชย์นั่งเก้าอี้นายกอบจ.หญิงคนใหม่

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.อย่างเป็นทางการแล้ว โดยผลการรวมคะแนนนายกอบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล หรือ เจ๊หน่อย ผู้สมัครหมายเลข 2 จากกลุ่มโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พานิชญ์ ได้คะแนนสูงถึง 617,351 คะแนน อันดับที่ 2 นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัครหมายเลข 1 จากคณะก้าวหน้า ได้ 255,482 คะแนน อันดับที่ 3 นพ.สำเริง แหยงกระโทก หรือ หมอแหยง ผู้สมัครหมายเลข 3 กลุ่มรักษ์โคราช ได้ 219,041 คะแนน อันดับที่ 4 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 40,133 คะแนน และอันดับที่ 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 8,770 คะแนน

สำหรับ ส.อบจ.นครราชสีมาทั้ง 48 เขต ผลการเลือกตั้งออกมาครบแล้ว ได้แก่  อ.เมือง เขต 1 นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม, เขต 2 นายอดุลย์ อยู่ยืน, เขต 3 นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ, เขต 4 นายประพจน์ ธรรมประธีป, เขต 5 นายรัชฎา ใจกล้า, เขต 6 นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน, เขต 7 นางสาวธัญญรัตน์ รัตนชินกร, เขต 8 นายสรรชัย กาญจนวัฒนา

อ.ปากช่อง เขต 1 นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย, เขต 2 นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ, เขต 3 นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ, เขต 4 ณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ

อ.ครบุรี เขต 1 นายชุยต พงศ์ธนทรัพย์, เขต 2 นายสุชชัพ ชีระชลสุข

อ.ปักธงชัย เขต 1 นายทรงกช พันธ์เกษม, เขต 2 นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล

อ.สีคิ้ว เขต 1 นายศิริพงษ์ มกรพงศ์, เขต 2 นายเลิศชัย ธนประศาสน์

อ.โนนสูง เขต 1 นายสถาพร โชติกลาง, เขต 2 นายสมพร จินตนามณีรัตน์

อ.ด่านขุนทด เขต 1 นายเจษฎา พิทยาภรณ์, เขต 2 ธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์

อ.พิมาย เขต 1 นายสมบูรณ์ นิยมไร่, เขต 2 นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร

อ.แก้งสนามนาง นางภัชราวรรณ นรากิจพงษ์

อ.ขามทะเลสอ นางสุภัตรา มากเมือง

อ.ขามสะแกแสง นายชวาล พัฒนกำชัย

อ.คง นายนพวิทย์ ควรขุนทด

อ.จักราช นายวิสูตร เจริญสันธิ์

อ.เฉลิมพระเกียรติ์ นายชาคริต ทิศกลาง

อ.ชุมพวง นางนารดา อึ้งสวัสดิ์

  • หลานเนวินนั่งนายกอบจ.บุรีรัมย์ คะแนนทิ้งคู่แข่งกว่า3.7แสน
  • "อดีตรมช.คมนาคม" คว้าเก้าอี้นายกอบจ.ชัยภูมิ

อ.โชคชัย นายซ้าย ผลกระโทก

อ.เทพารักษ์ นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์

อ.โนนแดง นางพีระดา บูรณะบัญญัติ

อ.โนนไทย นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์

อ.บ้านเหลื่อม นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ

อ.บัวลาย นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล

อ.บัวใหญ่ นายพิทักษ์พงษ์  ศิริศักดิ์

อ.พระทองคำ นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์

อ.เมืองยาง นายประเวทย์ ชุมสงฆ์

อ.ลำทะเมนชัย นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข

อ.วังน้ำเขียว นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล

อ.ประทาย นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์

อ.สีดา นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร

อ.สูงเนิน นายรักชาติ กิริวิวัฒน์ศักดิ์

อ.เสิงสาง นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์

อ.หนองบุญมาก นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์

อ.ห้วยแถลง นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์.

Next Post

"จุรินทร์"ดี๊ด้าปชป.ยึดเก้าอี้นายกอบจ.สงขลาสำเร็จ

สงขลา-หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ควงแกนนำภาคใต้แถลงประ […]