เช็ควันหยุดสถาบันการเงินปี2564

KANDA

เช็ควันหยุดสถาบันการเงินปี2564

ธปท. เปิดกำหนดวันหยุดสถาบันการเงินกรณีพิเศษ ปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

ธปท. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

  • แบงก์รัฐยันรับแลกเปลี่ยนฝากธนบัตรที่ระลึกใหม่
  • ธนาคารเต้นแจงรับฝากธนบัตรที่ระลึก

ทั้งนี้ ธปท. เห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป

Next Post

"ผู้ว่าฯสมุทรสาคร"อาการดีขึ้น จ่อถอดเครื่องช่วยหายใจ

"คณบดีคณะแพทย์ศิริราช" เผยอาการป่วยผู้ว่ […]