เผยสถิติ3วันมีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติแล้ว992คดีเมาขับนำโด่ง

KANDA

เผยสถิติ3วันมีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติแล้ว992คดีเมาขับนำโด่ง

อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยคืนวันส่งท้ายปีเก่ามีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติสูงถึง 585 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมา 582 คดี แค่ 3 คดีพุ่งพรวดแล้ว 992 คดี สั่งติดกำไลEM ราย

เมื่อวันที่ 1 มกราคม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า คืนส่งท้ายปี (31 ธันวาคม 2563) มีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ จำนวนสูงถึง 585 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 582 คดี คดีขับเสพ จำนวน 1 คดี และคดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี ทำให้ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 992 คดี  จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน  875 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.21 , คดีขับเสพ จำนวน 100 คดี คิดเป็นร้อยละ 10.08 , คดีขับรถประมาท จำนวน 17 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.71

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี จำนวน 105 คดี 2. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 104 คดี และ 3. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 99 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 3 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3,880 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 582 คดี ลดลง จำนวน  3,298 คดี

  • เปิดคำทำนายตาทิพย์ ปี 2021 จะเกิดอะไรขึ้น
  • 7วันอันตรายช่วงปีใหม่ผ่านไป3วันตายแล้ว186รายบาดเจ็บ1,654คน

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถในขณะเมาสุราเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 04.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมยอดสะสมคดีขับรถในขณะเมาสุราที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM จำนวน 13 ราย

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติ ได้กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 117 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นบริเวณทางสายรอง ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในวันส่งท้ายปี จำนวน 40 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 183 คน 

Next Post

“ณเดชน์” ไม่เคยธรรมดา! โพสต์สวัสดีปีใหม่ ทำเอาถึงกับต้องซูมภาพเลยทีเดียว

ลุงคนนี้ใคร!? “ณเดชน์” โพสต์สวัสดีปีใหม่ ทำเอาหลาย […]