เพื่อให้ชัดเจน! “ศักดิ์สยาม” สั่งรับฟังความเห็นปมรถไฟจ่อหยุดวิ่งเข้าหัวลำโพง

MALI

“ศักดิ์สยาม” สั่งให้จัดเวทีสาธารณะ รับฟังความเห็นทุกภาคส่วนในประเด็นที่จะหยุดใช้สถานีรถไฟหัวลำโพง พร้อมย้ำเตรียมหามาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (22 พ.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ว่า กระทรวงคมนาคมจะเริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีแดง มียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 8,817 คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเดินทางของโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) รวมถึงรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมืองแล้ว ซึ่งตารางการเดินรถจะสอดคล้องกับตารางรถไฟ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนั้น ในด้านการอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงแรกในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ให้ดำเนินการจัดหารถ Mobile Kiosk ที่มีความทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชน

ที่ประชุมได้รับทราบผลการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ความพร้อมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ในช่วง 3 ปีแรก (2565-2568) ที่เปิดให้บริการจะมีค่าแรกเข้า 12 บาท และอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 1.5 บาท อัตราค่าโดยสารสูงสุดในการเดินทางหนึ่งเที่ยว ไม่เกิน 42 บาทตลอดสายรวมทั้ง 2 ช่วง เมื่อถึงปีที่เอกชนดำเนินการให้เสนอใช้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะประชาสัมพันธ์ตารางอัตราค่าโดยสาร (Fare Table) ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าต่อไป สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสาร 30 วัน (ตั๋วเดือน) สำหรับบุคคลทั่วไป จะมีราคาเฉลี่ยต่อเที่ยว 25-35 บาท พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดการเดินทางสำหรับเด็ก-นักเรียน โดยเด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร เด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91-120 ซม. ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ พร้อมทั้งมีบัตรโดยสารสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (Student Card) อายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ รวมทั้งผู้พิการจะได้รับยกเว้นค่าโดยสาร

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบแผนการใช้บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดยธนาคารกรุงไทยได้หารือร่วมระหว่าง รฟท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขสมก. และ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เพื่อให้เกิดตั๋วร่วมระหว่างหน่วยงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเดินทางร่วมระหว่างระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รฟท. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม และเปิดใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ส่วนกรณีการให้บริการเดินรถเข้าสู่สถานีหัวลำโพงนั้น ให้ รฟท. ทบทวนข้อมูลแผนการเดินรถให้รอบด้าน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติการบริหารจราจร และมิติการให้บริการประชาชน โดยพิจารณาการปรับรูปแบบ และจำนวนรถไฟให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงความเป็นไปได้ในการปรับให้ขบวนรถไฟวิ่งนอกชั่วโมงเร่งด่วน เป็นต้น

รวมทั้งมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีสาธารณะ ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนในประเด็นนี้ เพื่อหาข้อยุติและแก้ปัญหาให้ได้ทุกมิติ รวมถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านการพัฒนาหัวลำโพงให้เห็นภาพรวมทุกประเด็น ทั้งการอนุรักษ์อาคาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบริหารสถานีกลางบางซื่อ โดยให้พิจารณาข้อมูลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเน้นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การรถไฟฯ มีที่ดินศักยภาพสูงหลายแปลงรอการพัฒนา

ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงกระแสคัดค้านการหยุดเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงว่า กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันมานานแล้วถึงการหยุดเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพง ภายหลังการเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่ออย่างเป็นทางการ

เนื่องจากต้องการให้สถานีกลางบางซื่อ เป็นศูนย์กลางของระบบรางทั้งหมด โดยในระยะแรกจะปรับลดขบวนรถเข้าสถานีหัวลำโพง จากเดิม 118 ขบวนต่อวัน เหลือ 22 ขบวนต่อวัน ส่วนขบวนรถขนส่งสินค้าจะปรับไปใช้สถานีเชียงรากน้อยแทน เพื่อไม่ให้มีจุดตัดทางรถไฟกับถนน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

“จะมีการนำข้อมูลข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย มาพิจารณาประเมินตัวเลขต่างๆ และผลกระทบ แนวทางการเยียวยา หากตัวเลขข้อมูลชัดเจนตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจ ตอนนี้อย่าเพิ่งดราม่ากัน ซึ่งจากที่มี 118 ขบวน เหลือ 22 ขบวนเข้าหัวลำโพงก็ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ให้ รฟท.ไปดูอีกว่าจะปรับได้อีกหรือไม่ หรือจะปรับเวลาไม่ให้กระทบช่วงเร่งด่วน เพราะเราต้องแก้ปัญหาจราจร และในที่สุดการบริหารที่สถานีหัวลำโพงจะต้องเปลี่ยนไป เพราะเรามีสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางระบบราง “ นายศักดิ์สยาม กล่าว

สำหรับประเด็นที่เป็นห่วงว่าประชาชนที่ใช้บริการรถไฟจะได้รับผลกระทบนั้น รมว.คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งหามาตรการเพื่อแก้ปัญหา โดยจะนำรถจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทำเป็นระบบฟีดเดอร์ เพื่อเชื่อมบริการเส้นทางหัวลำโพง-บางซื่อ รวมถึงจะประสานกับเอกชนเจ้าของสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในการหามาตรการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โครงการรถไฟสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบัน รฟท.ยังมีภาระหนี้สินและขาดทุนต่อเนื่อง ล่าสุดมีจำนวน 1.6 แสนล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนหนี้ที่ไม่ได้ลงบัญชีถึง 6 แสนล้านบาท จึงเป็นโจทย์ที่ รฟท.ต้องเร่งแก้ปัญหา ซึ่ง รฟท.ได้จัดตั้ง บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) เป็นบริษัทลูก เพื่อดำเนินการบริหารสินทรัพย์ของ รฟท.เพื่อหารายได้เพิ่มและแก้ปัญหาขาดทุน

โดยยังมีสินทรัพย์หลายแปลงที่มีศักยภาพไม่เฉพาะสถานีหัวลำโพง แต่ยังมีสถานีธนบุรี ซึ่งจะพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช, บริเวณอาร์ซีเอ, บริเวณสถานีแม่น้ำ โดย SRTA คาดการณ์ว่า ในปีแรกจะสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาทรัพย์สินให้กับ รฟท.ประมาณ 5,000 ล้านบาท และปีที่ 5 เพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท รวม 30 ปี รฟท. จะมีรายได้มากถึง 8 แสนล้านบาท

พร้อมระบุว่า การพัฒนาหัวลำโพงเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องประมูลแบบนานาชาติ และคงไม่ได้เกิดในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรี แต่วันนี้จำเป็นต้องเริ่มนับหนึ่งก่อน หากไม่เริ่มนับตอนนี้ ก็ต้องรอคนอื่นซึ่งก็ไม่รู้จะเริ่มเมื่อใด และนั่นจะหมายถึงหนี้สินสะสมของการรถไฟฯ ที่ไม่รู้จะเพิ่มไปเป็นเท่าไรในอนาคต

Next Post

SnapEx Set to Launch Its Crypto CFD Platform Token, Backed by Dozens of Prominent VCs

Hong Kong / November 22, 2021 / SEAPRWire /&n […]

คุณอาจชอบ