เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น ขยับเป้าส่งออกติดลบเหลือ 7%

KANDA

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น ขยับเป้าส่งออกติดลบเหลือ 7%

สรท.คาดส่งออกฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงระยะสั้น ปรับเป้าปีนี้ติดลบ 7% ลุ้น 3 เดือนสุดท้ายใกล้เคียงปีก่อน ชงข้อเสนอรัฐเร่งแก้ปัญหาโลจิสติกส์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกเดือนก.ย.2563 มีมูลค่า 19,621 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.86% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 17,391 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 9.08 % เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 2,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาพรวม 9 เดือนแรก(ม.ค.- ก.ย. ) ไทยส่งออกรวมมูลค่า 172,996 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.33% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 152,372 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14.64 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ช่วงเดือน ม.ค.- ก.ย. 2563 ไทยเกินดุลการค้า 20,623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้การส่งออกเดือนก.ย. มีทิศทางดีขึ้น โดยติดลบน้อยลง ทางสรท.จึงปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 ติดลบ 7% จากเดิมที่คาดการณ์จะติดลบ 8-10% และการส่งออกในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี เชื่อว่าน่าจะทำได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยบวกจาก แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกเริ่มฟื้นตัว เห็นได้จากการปรับประมาณการเศรษฐกิจทั่วโลกที่เป็นไปทิศทางดีขึ้นจากช่วงต้นปี อาทิ IMF และ World bank รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนและสหรัฐฯ

การส่งออกไทยที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง จากอัตราการหดตัวของการส่งออกที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดในเดือนพ.ค. ขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมก็ติดลบน้อยลง โดยสินค้ากลุ่มที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็งแปรรูป อาหารสำเร็จรูป สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ากลุ่ม work from home อาทิ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจในภาค real sector ที่เริ่มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

ด้านปัจจัยเสี่ยงที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ 1. การระบาดโควิด-19 ที่มีความรุนแรงในทวีปยุโรป ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน (New Case) ในหลายประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ส่งผลให้มีการกลับมาประกาศใช้นโยบาย Lockdown เป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 1 เดือน

  • คนไทยหายจน20ล้านคนในรอบ20ปี
  • ค่าเงินบาทแข็ง คาดดอลลาร์อ่อนค่ายาว

2. International logistics จากปัญหาการขาดแคลนระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าในหลายเส้นทาง เนื่องด้วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกันในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ประกอบกับค่าระวางมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทาง trans-pacific และออสเตรเลีย 3.ค่าเงินบาทที่ทรงตัวในระดับที่แข็งค่า จากแนวโน้มการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอการฟื้นตัว และแรงกดดันภายนอกจากความไม่แน่นอนของสหรัฐฯ ในการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลัง

และ 4. การนำเข้าที่ยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าทุนที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวกลับค่อนข้างยากและอาจมีสถานการณ์ชะลอตัวเช่นนี้ไปจนถึงต้นปี 2564 เป็นอย่างน้อย สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรและอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวและการขยายตัวของการส่งออกในระยะถัดไป

อย่างไรก็ตาม ทางสรท. ได้จัดทำข้อเสนอด้านเศรษฐกิจไปยังรัฐบาล ประกอบไปด้วย 1. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า ในเรื่อง Thai Covid-19 Recovery 2. ข้อเสนอแนะต่อมาตรการช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การปรับเพิ่มของอัตราค่าระวางและค่าบริการภายในประเทศ (Local Charge) ปัญหาปริมาณระวาง/ปริมาณตู้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 3.เร่งรัดการพิจารณาแก้ไขปัญหาการให้บริการและอัตราค่าบริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ในท่าเรือแหลมฉบัง 4. รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับทื่ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

5. ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาช่วยเหลือหาทางออกให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลส่งออก จากกรณีที่เวียดนามเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดและอุดหนุน (AD/CVD) ตามข้อเรียกร้องจากสมาคมน้ำตาลและอ้อยเวียดนาม (VSSA) และผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศ 6. ขอให้คงระดับการโค่นไม้ยางพารา 4 แสนไร่ต่อปี ตามนโยบายเดิม จากกรณีที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการลดการโค่นไม้ยางพาราจาก 4 แสนไร่ต่อปีเป็น 2 แสนไร่ต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นหลัก

7. ขอผ่อนผันให้รถยนต์ผลิตเพื่อส่งออกสามารถวิ่งบนทางสาธารณะโดยไม่มีป้ายทะเบียนจากจุดพักรถในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออก โดยขอเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 8 เรื่องรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

Next Post

อบอุ่นแบบครอบครัว! พิมพ์ พิมพ์มาดา ควง เชฟฟาง พาลูกสาวเที่ยวทะเล

พิมพ์ พิมพ์มาดา ควง เชฟฟาง ณัฐพงศ์ พาลูกสาวเที่ยวท […]