เสนอล็อกดาวน์2เดือนสู้โควิดรอบใหม่

KANDA

เสนอล็อกดาวน์2เดือนสู้โควิดรอบใหม่

นักวิชาการหวั่นโควิดเอาไม่อยู่ เสนอล็อกดาวน์ 2 เดือน เร่งรัฐบาลฉีดวัคซีนก่อนไตรมาส 3 ไม่เช่นนั้นเกิดวกฤตเศรษฐกิจแน่

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต เปิดเผยว่า ประเทศไทยต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 หลายกลุ่ม (Multiple Clusters) และ การแพร่ระบาดใหญ่หลายเหตุการณ์ (Multiple Superspreading Events) ให้ได้ในช่วง 1-2 เดือนนี้ หากสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิผลย่อมทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เหมือนระลอกแรก

“ช่วงสองเดือนนี้จึงควรงดจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ทั้งหมด ควรงดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากทั้งหมด (ยกเว้นสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด) ออกไปก่อนอย่างน้อย 2 เดือน” นายอนุสรณ์ กล่าว

  • คุมเข้มขนส่งอาหารสดเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงโควิด
  • ฉีดวัคซีนแล้วยังติดโควิดนับร้อยคน

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า การจัดสรรงบ 6 พันล้านบาทเพื่อจองซื้อวัคซีนนั้นไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชน ขอเสนอให้รัฐบาลจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจัดซื้อวัคซีนฟรีสำหรับประชาชน และ จองซื้อให้ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่า 80% ของประเทศ เพื่อเปิดประเทศภายในไตรมาสสามปีหน้าได้ งบประมาณ 6 พันล้านบาทนั้นสามารถสั่งซื้อวัคซีนได้เพียงแค่ 26 ล้านโด๊ส สร้างภูมิคุ้มกันคนได้เพียง 13 ล้านคนเท่านั้น ต้องทำให้ประชาชนรวมทั้งแรงงานต่างด้าวในไทยมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 53-54 ล้านคน ประเทศจึงสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กับสู่ภาวะปรกติได้เร็วขึ้น ลดความยากลำบากทางเศรษฐกิจอันนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายและปัญหาวิกฤติการเมืองรุนแรงยิ่งขึ้น การจองซื้อและนำเข้าวัคซีนไม่ต่ำกว่า 107 ล้านโด๊สเป็นสิ่งที่ต้องทำ

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องไปตัดลดงบประมาณไม่จำเป็นอื่นๆทั้งหมด การลดอัตราการป่วย การลดอัตราการเสียชีวิตและลดปัญหาสุขภาพที่ติดตามมาจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องเฉพาะหน้าและเรื่องสำคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องทำให้สำเร็จภายในปีหน้า หากไทยไม่สามารถเปิดประเทศได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 จะมีคนว่างงานเพิ่มอีกหลายล้านคน มีธุรกิจล้มละลายอีกมาก รวมทั้งระบบสถาบันการเงินจะมีปัญหาอย่างแน่นอน

ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการจัดสรรงบจองซื้อวัคซีนอีก 18,692 ล้านบาท หากงบกรมควบคุมโรคและงบกลางเพื่อจัดซื้อวัคซีนไม่เพียงพอขอให้รัฐบาลพิจารณาตัดลดงบประมาณส่วนอื่นมาเพิ่มเติมให้ หรือ กู้เงินเพิ่ม เพื่อทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึงวัคซีนได้ นอกจากนี้ รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนให้บริการฉีดวัคซีนได้โดยเสียค่าบริการสำหรับผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี รัฐบาลควรเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ถือครองโดยบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงถึงสูงมาก เพื่อนำมาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชดเชยรายได้ให้กับระชาชนที่กำลังจะว่างงานระลอกใหม่และช่วยเหลือกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อย นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยควรพิจารณาลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูของธนาคารพาณิชย์เพื่อธนาคารจะได้ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้

Next Post

คุมเข้มขนส่งอาหารสดเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงโควิด

คุมเข้มขนส่งอาหารสดเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงโควิด กรมข […]