แอมเนสตี้ จี้ไทยเร่งคลอด พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน แก้เนื้อหาตามกติกาสากล

MALI

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) เรียกร้องให้รัฐสภาไทยเร่งออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและอุ้มหาย ที่ขณะนี้พบว่าล่าช้าอย่างต่อเนื่อง เพราะกฎหมายดังกล่าวสำคัญต่อการนำอาชญากรมาลงโทษและให้ความยุติธรรมต่อเหยื่อ

  • ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ผ่านวาระแรก! ส.ส. เห็นด้วย 368 เสียง ไร้ค้าน

นอกจากนี้ แอมเนสตี้และ ICJ ยังเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ที่ไทยลงนามและให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้สัตยาบันไปแล้ว

สิ่งที่แอมเนสตี้และ ICJ กังวลเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายของไทยมีดังนี้ 

  • นิยามของอาชญากรรมการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งคำศัพท์สำคัญอื่นๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

  • การขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

  • การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินคดี

  • การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการไม่รับฟังคำให้การหรือข้อมูลใดที่ได้มาจากการกระทำการทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีหรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

  • การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบความรับผิดบางประการสำหรับอาชญากรรมที่บัญญัติในร่างพระราชบัญญัติ ฯ

  • การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อป้องกันการทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย และ

  • การขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะที่ต่อเนื่องของอาชญากรรมการกระทำให้บุคคลสูญหาย และอายุความของความผิดฐานกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

Next Post

สุดอบอุ่น นายกฯ ถึงเมืองคอน ชาวบ้านชูป้ายให้กำลังใจ ไม่พลาดจับตาทะเบียนรถ

นายกฯ ถึงเมืองคอน ประชาชนมารอต้อนรับชูกป้ายให้กำลั […]

คุณอาจชอบ