โครงการคนงานต่างชาติของแคนาดาเป็น “แหล่งเพาะพันธุ์ของทาส” – ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ

MALI

สหประชาชาติเรียกร้องให้ออตตาวารับประกันสิทธิของคนงานข้ามชาติหลายหมื่นคนที่เข้ามาในประเทศแต่ละปี

โครงการคนงานต่างชาติชั่วคราวของแคนาดาที่มีคนงานประมาณ 60,000 คนเข้ามาในประเทศในแต่ละปี กําลังนําไปสู่รูปแบบทาสยุคใหม่ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเตือนในสัปดาห์นี้ว่า ต้องมีเส้นทางไปสู่สถานะพํานักถาวรสําหรับคนงานข้ามชาติ

ทอโมยะ โอโบกาตะ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยรูปแบบทาสยุคใหม่ กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากเดินทางไปสํารวจข้อเท็จจริงในประเทศแถบอเมริกาเหนือเป็นเวลาสองสัปดาห์ว่า เขา “รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากกับรายงานการแสวงหาประโยชน์และการละเมิด” ที่เขาได้รับรู้จากคนงานข้ามชาติในแคนาดา

“ระบบวีซ่าทํางานที่เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกจ้าง รวมถึงโครงการคนงานต่างชาติชั่วคราว (TFWPs) บางโครงการ ทําให้คนงานข้ามชาติตกอยู่ในสภาพเปราะบางต่อรูปแบบทาสยุคใหม่ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถรายงานการละเมิดได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกส่งกลับ” โอโบกาตะ กล่าวในแถลงการณ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์สํานักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

โครงการที่มีข้อถกเถียงกันนี้มีคนงานต่างชาติประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนเข้ามาในแคนาดาในแต่ละปี แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาว่ามีการแสวงหาประโยชน์อย่างเป็นระบบ คนงานต่างชาติหลากหลายสาขา รวมถึงภาคเกษตรกรรมและการแปรรูปเนื้อสัตว์ ร้องเรียนว่ามีสภาพการทํางานต่ํากว่ามาตรฐาน และมีทางเลือกจํากัดในการแก้ไขกรณีที่ถูกละเมิด

การสอบสวนของสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มคนงานฟาร์มชาวจาเมกันร้องเรียนในจดหมายถึงรัฐมนตรีแรงงานของประเทศของพวกเขาเมื่อปีที่แล้วว่า งานที่พวกเขาถูกบังคับให้ทําที่ฟาร์มสองแห่งในออนแทรีโอนั้น เป็น “ระบบทาส” จดหมายระบุข้อกล่าวหาว่า พวกเขา “ถูกเปิดเผยต่อสารกําจัดศัตรูพืชอันตรายโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม และนายจ้างของเราพูดจาดูถูก แช่งด่าเรา” โครงการคนงานต่างชาติของแคนาดาอนุญาตให้นายจ้างจ้างคนงานจากเม็กซิโกและอีก 11 ประเทศในแถบแคริบเบียนได้นานสูงสุด 8 เดือนต่อปี

ในแถลงการณ์ของเขา ผู้รายงานพิเศษยังเรียกร้องให้แคนาดาเสนอ “เส้นทางชัดเจนไปสู่สถานะพํานักถาวรสําหรับผู้อพยพทุกคน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ําของการละเมิด” เขาเพิ่มเติมว่า คนงานต่างชาติ “มีทักษะที่มีค่าซึ่งมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของแคนาดา” และเรียกร้องให้นักกฎหมายผลักดันการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนงานต่างชาติ

การศึกษาในปี 2014 จากวารสารเวชศาสตร์สมาคมแพทย์แห่งแคนาดาเปิดเผยว่า มีคนงานฟาร์มข้ามชาติ 787 คนในออนแทรีโอถูกส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดหลังจากบาดเจ็บขณะทํางาน – บางคนถูกส่งตัวโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล

Next Post

แพทย์ 'ฆ่าตัวตาย' ผู้หญิงด้วยหมอนในรัฐ EU - สื่อ

การุณยฆาตถูกอนุญาตในเบลเยียมถึงแม้ว่าจะผิดกฎหมายในส่วนใหญ่ของประเทศในสหภาพยุโรป แพทย์หญิงชาวเบลเยียมที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงถูก “การุณยฆาต” โดยการทําให้สําลักด้วยหมอนของแพทย์ หลังจากยาที่เธอร้องขอให้ฉีดเข้าร่างกายเพื่อยุติชีวิตของเธอโดยสมัครใจนั้นไม่เพียงพอ ตามรายงานของสื่อเบลเยียม สื่อท้อง […]