โดนจนได้! กรมที่ดินสั่งถอน น.ส.3 ก. 2,111 ไร่ของแม่ธนาธร เหตุทับซ้อนป่าสงวน

MALI

กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนเอกสาร น.ส. 3 ก. จำนวน 59 ฉบับ เนื้อที่กว่า 2,111 ไร่ของแม่ธนาธร เนื่องจากทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำชี” ในท้องที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันนี้ (29 มี.ค.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน เผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ว่า กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. 3 ก. ในท้องที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 กรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ในท้องที่ตำบลด่านทับตะโก ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111-1-69 ไร่ ที่ได้ออกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ มิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน โดยบริเวณที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85)”

ซึ่งต่อมาได้ประกาศเป็นเขตปาสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำชี” เมื่อปี พ.ศ. 2527 จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส. 3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2479) ข้อ 3 ซึ่งบังคับอยู่ในขณะนั้น คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า น.ส. 3 ก. ดังกล่าว ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรเพิกถอน น.ส. 3 ก. ทั้ง 59 ฉบับ

กรมที่ดินจึงได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพิกถอน น.ส. 3 ก. ดังกล่าวทั้ง 59 ฉบับ

กรณีนี้สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศก.พป.) กรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. 3 ก. ดังกล่าว ซึ่งจากการสอบสวนปรากฎว่ามีการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งพิกัดในพื้นที่จริง และย้ายรูปแปลง น.ส. 3 ก. ดังกล่าว จากระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 5,000 ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000 ปรากฎว่า น.ส. 3 ก. ทั้ง 59 ฉบับ ตำแหน่งที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ขีดเขตป่าลงในระวางแผนที่และยืนยันแนวเขตที่ได้ขีดไว้แล้ว ทั้งแปลง อีกทั้ง กรมป่าไม้ก็ได้ยืนยันแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ขีดเขตไว้ในระวางแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมี น.ส. 3 ก. อีก 1 ฉบับ บางส่วนได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตป่าไม้ถาวรดังกล่าว เรื่องอยู่ระหว่างจังหวัดราชบุรีจัดทำรูปแผนที่กันเขต น.ส. 3 ก. (เพิกถอนบางส่วน) ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ เอกสาร น.ส. 3 ก. ที่ถูกเพิกถอนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นชื่อของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า รวมถึงที่ดินของนายธนาธร และ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร

Next Post

Rosa Ochoa Joins SCCG Management Mexico and Latam Team

LAS VEGAS, NV, Mar 29, 2022 – (ACN Newswire […]

คุณอาจชอบ