โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ

MALI

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “หมอชลน่าน” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ค่ำวานนี้ (29 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นั้น

เนื่องด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ต่อมา พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้เลือก นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Next Post

9 พรรคก้าวสู่ 65: "ชาติพัฒนา" ย้ำเสถียรภาพรัฐบาล-สภา แก้ปัญหาการเมือง-เศรษฐกิจ

9 พรรคก้าวสู่ 65: ชาติพัฒนาย้ำเสถียรภาพรัฐบาล-สภา […]

คุณอาจชอบ