โพลมอง รัฐบาลแก้โควิดไม่ถูกทาง คนตกงาน เศรษฐกิจพัง

MALI

สวนดุสิตโพล คนโอดโควิด ทำตกงานเศรษฐกิจพัง มองรัฐบาลแก้ไม่ถูกทาง ขอวัคซีนคุณภาพให้ภาคเอกชนช่วย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,744 คน เรื่อง ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564

เมื่อถามถึงความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 กับคนไทยเป็นอย่างไร พบว่าร้อยละ 91.95 ระบุ ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก รองลงมาร้อยละ 85.86 ระบุ เผชิญกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.78 ระบุ ทำให้ทุกข์ใจ เครียด จิตตก กลัวไม่ได้รักษา บางคนคิด

เมื่อถามความคิดเห็นประชาชนกับการทำงานของรัฐบาล เกี่ยวกับโควิด-19 ถูกทางแล้วหรือยัง พบว่า ร้อยละ 66.05 ระบุ ยังไม่ถูกทาง รองลงมา ร้อยละ 20.36 ระบุ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.59 ระบุ ถูกทางแล้ว

พร้อมกันนี้ เมื่อถามประชาชนคิดว่า ประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไร จึงจะเอาชนะโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 87.25 ระบุ เร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม รองลงมาร้อยละ 80.16 ระบุ หาทีมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไทย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ร้อยละ 79.53 ระบุ ต้องหยุดการกระจายของโรคให้ได้ คุมจุดเสี่ยงต่าง ๆ

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าประชาชนอยากให้หน่วยงาน/ใคร เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 67.04 ระบุ กรมควบคุมโรค รองลงมาร้อยละ 65.16 ระบุ กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ระบุ 49.88 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ท้ายที่สุด เมื่อถามว่าประชาชนอยากเห็นนักการเมืองไทยในยุคโควิด-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร พบว่า ร้อยละ 86.84 ระบุ ทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก รองลงมาร้อยละ 82.39 ระบุ สละเงินเดือน ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 81.94 ระบุ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมมือกัน ทำงานเชิงรุก

Next Post

ส.ส.วิโรจน์ ชำแหละ ทำไมไทยซื้อ "ซิโนแวค" แพงกว่าอินโดฯ โดสละ 98.5 บาท

วานนี้(3 ก.ค.) วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่ […]

คุณอาจชอบ