โพลเผยความรู้สึกประชาชนกรณีม็อบ14ตุลาฯแนะหันหน้าช่วยแก้เศรษฐกิจ

KANDA

โพลเผยความรู้สึกประชาชนกรณีม็อบ14ตุลาฯแนะหันหน้าช่วยแก้เศรษฐกิจ

"ซูเปอร์โพล"เผยผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชน กรณีการชุมนุม14ตุลา63 แนะหันหน้าช่วยแก้วิกฤตเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความรู้สึกประชาชน กับ ม็อบ 14 ตุลาคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,831 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 14 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 รู้สึกแย่ รับไม่ได้ กับ ม็อบประชาธิปไตย พาคนลงถนน 14 ตุลาคม ในขณะที่เพียงร้อยละ 11.2 ไม่รู้สึกแย่เลย

เมื่อถามถึงความรู้สึกประชาชนกับม็อบประชาธิปไตยละเมิดกฎหมาย พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.4 รู้สึกแย่ รับไม่ได้ ขณะที่เพียงร้อยละ 4.6 ไม่รู้สึกแย่เลย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.9 รู้สึกแย่ รับไม่ได้ กับ ม็อบประชาธิปไตย หยาบคาย คุกคาม จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน เสาหลักของชาติ ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.1 ที่ไม่รู้สึกแย่เลย ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 รู้สึกแย่ กับ ม็อบประชาธิปไตย ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด เพิ่มทุกข์ยากและความเดือดร้อนของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 4.9 ไม่รู้สึกแย่เลย

  • "ไมค์ระยอง" นำม็อบชุมนุมราชประสงค์ตั้งโล่มนุษย์ประจันหน้าตร.
  • สุภรณ์เตือนธนาธรหยุดปลุกปั่นจี้ตำรวจดำเนินคดีม็อบ14ตุลาฯเด็ดขาด

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.5 รู้สึกแย่ รับไม่ได้ กับ ม็อบประชาธิปไตย ใช้โซเชียลบริษัทข้ามชาติ บิดเบือนข้อมูล สาดสี สร้างแตกแยกคนในชาติ ทำลายความสงบสุขคนไทย ในขณะที่ร้อยละ 6.5 ไม่รู้สึกแย่เลย เมื่อถามถึง ความเห็นของประชาชนต่อความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมาย จัดการคนทำผิดกฎหมาย ทุกคดีเคร่งครัด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 เห็นถึงความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมาย จัดการคนทำผิดกฎหมาย ทุกคดีเคร่งครัด ทำให้บ้านเมืองสงบสุขคืนมาโดยเร็ว

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกสะเทือนใจของประชาชนต่อภาพปรากฏของม็อบประชาธิปไตยที่ฝืนความรู้สึกและกระทบจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศในหลายตัวชี้วัด และจะเห็นว่า ม็อบประชาธิปไตย ไม่ใช่ทางออกที่ดี แต่การหันหน้ามาช่วยกันแก้วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด ลดความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนเป็นทางออกที่ดีกว่า

Next Post

China's petrochemical industry launches blockchain warehouse receipt financing trade

BEIJING, China, Oct 15, 2020 – (ACN Newswire […]