“ในหลวง”โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ50คนตระกูลดังเพียบ

KANDA

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ50คนตระกูลดังเพียบ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 50 คน ตระกูดังได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลายคน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 50 คน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 50 คน ดังนี้

มหาวชิรมงกุฎ

1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

2. นายสันติ ภิรมย์ภักดี

3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

4. นางจิตติมา จารุจินดา

5. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์

6. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

1. คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์

2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ

3. นายวิชัย เบญจรงคกุล

4. นายสุภกิต เจียรวนนท์

5. นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

1. นายวุฒา ภิรมย์ภักดี

2. นายวาปี ภิรมย์ภักตื่

3. นายวัลลภ เจียรวนนท์

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

5. นางยุพา ล่ำซำ

6. นางเอมอร ศรีวัฒนประภา

7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

8. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี

9. นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี

11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

12. นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล

  • พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราชเขต3
  • พระราชทานเครื่องราชฯ "นักธุรกิจ – คนดัง – ตูน บอดี้สแลม" รวม 12,868 ราย

13. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

14. นางมาริษา เจียรวนนท์

15. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

1. นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

2. นางรัตนา จิราธิวัฒน์

3. นางละออ ตั้งคารวคุณ

4. นางนลินี รัตนาวะดี

5. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

6. นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ

7. นายสาระ ล่ำซำ

8. นางวรรณพร พรประภา

9. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา

10. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

11. นายทศ จิราธิวัฒน์

12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

13. นางบุษดี เจียรวนนท์

14. นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา

15. นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา

16. นางอาทินันท์ พีชานนท์

17. นางวัลลภา ไตรโสรัส

18 หม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี

19. นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี

20. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

21. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี

22. นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภักดี

23. นางสาววรัญญา ยอดนวล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

Next Post

พลัง 15% ของเงินออม ช่วยเกษียณสุขได้อย่างไร

“อยากมีเงินเหลือก็ต้องออมเงินก่อนใช้” ประโยคนี้ฟัง […]