“ในหลวง” พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เกษตรทฤษฎีใหม่

KANDA

"ในหลวง" พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เกษตรทฤษฎีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ

วันที่ 4 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ที่มีการวาดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการน้อมนำพระราชดำริ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร ไว้ด้านบนของภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรกรที่น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) มาปฏิบัติใช้เป็นแบบอย่าง ประกอบด้วย ปั้นโคก สร้างหนอง และทำนา ด้วยรอยยิ้ม อาทิ เตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชผลการเกษตร ปลูกข้าว และให้อาหารปลา พร้อมพระราชทานข้อความว่า “VOR. KOR.” “AJ.Yak’s Class” “Sustainable Agronomy” และทรงลงพระประมาภิไธย 29th Jan 6

Next Post

นักวิจัยเร่งศึกษา 'โพรไบโอติกส์' อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสู้โควิด

แม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่นักวิจัยส่วนหนึ่งเชื่ […]