ไทยสร้างไทย จวกรัฐบาลรู้ทั้งรู้ซิโนแวคกันโควิดไม่ได้ ก็ยังจัดซื้ออยู่! เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ

MALI

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์ในนามพรรคเมื่อวันพุธ (7 ก.ค.) วิจารณ์รัฐบาลว่าแม้ทราบดีว่าวัคซีนป้ที่บริษัทจากจีนชื่อ ซิโนแวค ผลิต ป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้ แต่รัฐบาลก็ยังเดินหน้าจัดซื้อ การกระทำนี้อาจเสี่ยงต่อการกระทำผิดรัฐธรรมนูญ

“วัคซีน Sinovac รัฐจัดหามาให้กับประชาชนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยและมีประสิทธิภาพเพียงป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต แต่ไม่สามารถ ‘ป้องกัน’ การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย (Delta) หรือสายพันธุ์อื่นๆ ที่กำลังแพร่ระบาดและเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส วงเงิน 6,100 ล้านบาท เมื่อวัคซีนดังกล่าวไม่สามารถ ‘ป้องกัน’ การติดเชื้อโควิด-๑๙ สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดได้ การจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และมาตรา 55”

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 47 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ส่วนมาตรา 55 ระบุว่า “รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

พรรคไทยสร้างไทย ระบุอีกว่า ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐธรรมนูญ อาจเข้าข่ายทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ด้วย ในฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกด้วย

เหตุนี้ทำให้พรรคไทยสร้างไทยเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีทบทวนคำสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคหรือยี่ห้ออื่นๆ ที่ป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้ และจัดหาวัคซีนตัวอื่นที่ป้องกันโควิด-19 ได้มาแทนโดยเร็ว

Next Post

Global New Material's IPO: Leading Consumable Material Producer to Benefit with Listing

HONG KONG, July 7, 2021 – (ACN New […]

คุณอาจชอบ