ไทยได้เปรียบดุลการค้าถึง 144.5% สูงสุดในอาเซียน

KANDA

ไทยได้เปรียบดุลการค้าถึง 144.5% สูงสุดในอาเซียน

อาเซียนโดยรวมการส่งออกลดลงแค่ 2.2% ทั้งๆ ที่เผชิญกับการระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization หรือ JETRO) เปิดเผยว่า การเกินดุลการค้าโดยรวมของสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศเพิ่มมากกว่าสามเท่าเป็น 133,660 เหรียญสหรัฐเมื่อปี 2020 อันเป็นผลมาจากจากราคาพลังงานที่ลดลงและอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง ทำให้การนำเข้าลดลงมากกว่าการส่งออก

เมื่อแยกเป็นประเทศจะพบว่าไทยเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้น 144.5% เทียบกับเวียดนามที่เพิ่มขึ้น 83.5% สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 43.9% และมาเลเซีย 25.6%

ประเทศที่ขาดดุลแต่น้อยลง คือ ฟิลิปปินส์ลดการขาดดุลการค้าลง 46.3% เป็น 21,840 ล้านเหรียญสหรัฐ อินโดนีเซียเกินดุลการค้า 21,740 ล้านเหรียญสหรัฐพลิกกลับจากการขาดดุล 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019

สำหรับมูลค่าการค้าทั้งหมดประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่ม สิงคโปร์มีมูลค่าการค้ามากที่สุดคิดเป็น 27.43% ของการค้ารวม 6 ประเทศตามมูลค่าในปี 2020 ตามด้วยเวียดนามที่ 21.33% ไทย 17.13% มาเลเซีย 16.53% อินโดนีเซีย 11.93% และฟิลิปปินส์ 5.83%

  • สิ่งที่น่ากังวลใจในยามเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • ประชาธิปไตยของอาเซียนกำลังล้มลุกคลุกคลาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกออกมาเป็นการส่งออก ในบรรดา 6 ประเทศอาเซียนที่ทำการสำรวจ มีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นในปี 2020 โดยเพิ่มขึ้น 7.0% เป็น 282,6600 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้น 25.7% และไปยังจีนเพิ่มขึ้น 18.0% จากข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม

อย่างไรก็ตามการเกินดุลการค้าของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นกับสหรัฐและการที่เวียดนามแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำให้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุเป็นครั้งแรกว่าเวียดนามนี้เป็นประเทศที่ควบคุมค่าเงิน

ในบรรดาสมาชิกอีก 5 ประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าฟิลิปปินส์ส่งออกลดลงมากที่สุด 10.1% ตามด้วยการหดตัว 6.0% ของไทย สิงคโปร์ลดลง 4.1% และลดลง 2.6% ในส่วนของมาเลเซียและอินโดนีเซีย

Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Next Post

"ยุทธพงศ์"ตีปี๊บศึกอภิปราย"บิ๊กตู่"อ่วมไม่มีข้อสอบรั่วเด็ดทุกวันมันแน่นอน

"ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร"โวศึกอภิปรายนายกฯอ่ […]