“ไพจิต”โต้สถาบันทิศทางไทยบิดเบือนข้อมูลเกิดความขัดแย้งในสังคม

KANDA

"ไพจิต"โต้สถาบันทิศทางไทยบิดเบือนข้อมูลเกิดความขัดแย้งในสังคม

กมธ.ปกครองเตรียมฟ้องสถาบันทิศทางไทยใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูล 32 ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยหนุนม็อบปฎิรูปสถาบัน ระบุเป็นการกล่าวหาที่สร้างความขัดแย้งในสังคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะแกนนำ ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมมาธิการการปกรองได้มีการเลือกตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ชุมนุม รวมถึงป้องกันผู้ประสงค์ร้ายกับกลุ่มผู้ชุมนุม และให้เป็นไปตามแนวทางระบบประชาธิปไตย จึงมีการตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุม ซึ่งการตั้งคณะทำงานชุดนี้เป็นความประสงค์ของ กลุ่ม ส.ส.ในพรรคเพื่อไทยทั้งหมด 32 คนตามประกาศของคณะกรรมมาธิการการปกครอง เมื่อวันที่ 25 กันยายน โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือมีวัตถุประสงค์ในการสังเกต ติดตามการชุมนุม ให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงประสานงาน กับหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การดูแลประชาชนที่เข้าชุมชน หรือผู้ได้รับผลกระทบ อีกทั้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการชุมชนรายงานการชุมชนมายังคณะกรรมมาธิการการปกครอง

ทั้งนี้ ทางสถาบันทิศทางไทยได้โพสต์เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  ระบุว่า กลุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อไทย 32 คนที่มีชื่อในประกาศของคณะกรรมมาธิการการปกครอง เป็นกลุ่มที่ประกาศตัวหนุนกลุ่มผู้ชุมชน ของนิสิต นักเรียน นักศึกษา ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัติริย์ ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง รวมถึงเป็นการให้ร้าย คณะกรรมมาธิการการปกครอง ทั้งที่มีเจตนาที่จะติดตามการชุมนุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง รวมถึงสถาบันหลักของประเทศ และเป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมมาธิการการปกครองที่จะต้องเข้าไปดูแลติดตาม แต่เมื่อมีการเผยแพร่ข่อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหาย จึงขอทำความเข้าใจไปยังประชาชน ถึงเจตนาของการออกประกาศ ไม่มีเจตนาที่จะไปทำลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยทางพรรคเพื่อไทย รวมถึงคณะกรรมมาธิการ ต้องการที่จะให้ทุกคน เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัริย์ และชุมชนุมภายใต้สิทธิเสรีภาพ และอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ถูกสถาบันทิศทางไทยเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน ทางคณะกรรมมาธิการปกครองจึงต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบิดเบือนสร้างความขัดแย้งในสังคมตามมา


Next Post

"ปิยบุตร" ชี้การจะมีรัฐธรรมนูญที่ทุกคนฝัน ต้องรื้อระบอบประยุทธ์

ปิยบุตร ชี้มี ส.ส.ร.ขึ้นมาแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวไ […]