ไฟป่ามาเป็นกองทัพ hotspotทะลุ 1,200จุด ลำปางหนักสุด

KANDA

ไฟป่ามาเป็นกองทัพ hotspotทะลุ 1,200จุด ลำปางหนักสุด

เชียงใหม่-สถานการณ์ไฟป่า17จังหวัดภาคเหนือน่าเป็นห่วง กองทัพภาคที่ 3 เผยค่าคุณภาพอากาศ AQI อยู่ระหว่าง 41 – 187 มคก./ลบ.ม.

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3? รายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันวันนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ สภาพอากาศทางภาคเหนือ ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ จะทำให้มีอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียสในตอนเช้า เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง บางพื้นที่มีอากาศนิ่ง มวลอากาศยกตัวได้น้อย ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีเพิ่มขึ้นตามความกดอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ มีค่า PM 2.5 ระหว่าง 33 – 85 มคก./ลบ.ม.,ค่าPM 10 ระหว่าง 54 – 120 มคก./ลบ.ม. และค่า AQI ระหว่าง 41 – 187 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 พื้นที่ โดยสูงสุดที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษต

สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัด ประจำวันที่ 27 ก.พ. มีจำนวน 1,228 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 641จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 491จุด

  • ทนายเกิดผลช่วยพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวสู้คดีถูกตำรวจยิงดับ
  • ไม่ต้องกลัวขออนุญาตแล้ว!ชาวมอญกว่า2พันคนรวมตัวภูเก็ต

ทั้งนี้ได้ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบจุดความร้อนจำนวนมาก

วันนี้มากสุดที่ลำปาง232 จุด รองลงมาแม่ฮ่องสอน 199 จุด เพชรบูรณ์ 130 จุด เชียงใหม่ 110 จุด แพร่ 108 จุดและตาก98จุด พร้อมพบทุกจังหวัดเริ่มมีการเผาเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ และส่งเสริมประโยชน์จากเศษวัสดุเพื่อลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ตลอดจนใช้มาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ขึ้นสู่อากาศ และฉีดล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละออง และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควัน

ที่สำคัญสร้างการรับรู้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงของสภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบกับประชาชน

Next Post

สหรัฐโชว์ภาพทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป โวพร้อมจัดการศัตรู

กองทัพสหรัฐทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปคาดเป็นการส่งสั […]