9 พรรคก้าวสู่ 65: ปชป. ภูมิใจ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” แนะฝ่ายค้านต้องพยายามกว่านี้

MALI

9 พรรคก้าวสู่ 65: ปชป. ภูมิใจ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้กรอบประชาธิปไตยสุจริต แนะฝ่ายค้านจะกล่าวหา ต้องทำงานจริงจังกว่านี้

นาย ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว เนื่องในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 กับ 5 คำถามมองภาพรวมผลงานพรรคในปีนี้และแนวทางของพรรคในปีหน้า

ในช่วงปี 2564 หรือหลังการเลือกตั้งปี 2562 มีกระแสโจมตีต่อเนื่องว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์ นายราเมศ มองว่าเป็นเพียงวาทกรรมที่มาทำลายพรรคประชาธิปัตย์ แต่ช่วงเวลา 70 กว่าปีที่ผ่านมา ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นพรรคเดียวที่เปิดทำการทุกวันในช่วงรัฐหารประหาร  ผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะรัฐบาล, ฝ่ายค้าน, หรือมี ส.ส. ถ้าเกิดสิ่งที่โจมตีหมายความว่าจะไม่ได้ ส.ส. ก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้นพรรคก็จะทำให้เห็นในการเลือกตั้งครั้งหน้า

1.ผลงานของพรรคในปี 2564

 นายราเมศ กล่าวว่า ต้องวัดจากเงื่อนไขที่พรรคมีมติไปร่วมรัฐบาล 3 ข้อคือ การแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย, การผลักดันโครงการประกันรายได้เกษตรกร, และการบริหารงานโดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพรรคมีรัฐมนตรี 7 ท่าน ได้แก่ รมว.พาณิชย์, รมว.เกษตรและสหกรณ์, รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), รมช.ศึกษาธิการ, รมช.มหาดไทย, รมช.สาธารณสุข (สธ.), และรมช.พาณิชย์ แจกแจงผลงานตามกระทรวงต่างๆ พอสังเขปได้ดังนี้

นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ที่ดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรผ่านการประกันรายได้ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประสบความสำเร็จแล้วเกือบ 8 ล้านครัวเรือน ที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ เป็นผลงานตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรัฐบาลและนโยบายหาเสียงของพรรค ซึ่งจากการไปลงพื้นที่ในทุกจังหวัด มีการตอบรับที่ดีมาก

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรให้มีมูลค่ามากขึ้น สร้างรายได้ให้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออก อีกทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์เองยังวางนโยบายครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนอื่นๆ ที่หลายพรรคการเมืองอื่นอาจไม่ค่อยสนใจ เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์, และซาเล้ง ขณะเดียวกันก็มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น โครงการลดราคาสินค้าช่วยประชาชน เป็นต้น

ด้านกระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคและ รมว.เกษตรฯ ได้รับเสียงสะท้อนโพลว่าเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากที่สุด ซึ่งได้ดำเนินนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ภัยแล้ง หรือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น ระบบชลประทานเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม หรือโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร เช่น ชาวสวนยางพารา ควบคู่ไปกับส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร และการคืนโฉนดที่ดิน

ผลงานกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวง พม. ทำโครงการบ้านมั่นคงให้ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย, การส่งสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ, กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เร่งพิสูจน์สิทธิ์เพื่อมอบที่ทำกินให้ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, กระทรวงสาธารณสุข นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับโรงพยาบาล และฐานข้อมูลในกระทรวงสาธารณสุข และเพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม. ในช่วงโควิด

ส่วนของพรรคก็ได้รับฟังปัญหาของประชาชน ขับเคลื่อนและแก้ปัญหาผ่านรัฐมนตรี ไปพร้อมกับแก้ปัญหาในสภาผู้แทนราษฎร เราเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ตั้งใจจะมีตัวแทนให้ครบทุกเขตเลือกตั้งตั้งแต่ 350 เขต จนตอนนี้ 400 เขต และพรรคก็ไม่เคยหยุดรับฟังปัญหาของประชาชนที่จะมากำหนดเป็นนโยบายในครั้งหน้า

2.สิ่งที่ยังไม่สำเร็จในปี 2564?

 นายราเมศ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญอาจจะไม่สำเร็จมากนัก แม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคจะเป็นร่างเดียวที่ผ่านในรัฐสภา แต่เป็นแค่การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ซึ่งเป้าหมายของพรรคคือแก้มาตรา 256 เพื่อลดอำนาจ สว ให้เป็นรัฐสภาที่มาจากประชาชนจริงๆ ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายก็เตรียมการเอาร่างก่อนๆ ที่เคยผลักดันแล้วไม่สำเร็จ เตรียมไว้เสนอในจังหวะและเวลาที่เหมาะสม

 เมื่อถามถึงเงื่อนไขข้อสุดท้าย คือ การบริหารงานโดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โฆษก ปชป. ยืนยันว่า พรรคทำงานด้วยความตรงไปตรงมาอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต แม้จะมีการโจมตีทางการเมืองในหลายกรณี แต่เมื่อผ่านอภิปรายไว้ว้างใจก็เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนของรัฐบาลก็ต้องมีการตรวจสอบ ตนสะท้อนไปถึงฝ่ายค้านว่าต้องเพิ่มพลังเพื่อให้การตรวจสอบรัฐบาลเห็นภาพชัดมากขึ้น แล้วไปยื่น ป.ป.ช. เหมือนที่พรรคเคยทำเมื่อตอนเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่กล่าวหาแล้ว ยังมีข้อสงสัย และไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แน่นหนา ตนมองว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านทำได้ชัดก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ส่วนการกระทำส่วนบุคคล ก็ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่เขาต้องชี้แจงด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ออกนอกเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ

3.สิ่งที่พรรคอยากทำให้เกิดขึ้นในปี 2565?

ในด้านนิติบัญญัติ ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ต้องผลักดันให้เหมาะกับสภาพปัญหาสังคม เช่น การป้องกันซื้อสิทธิ์ขายเสียงในกฎหมายเลือกตั้ง, เสริมให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้มข้นมากขึ้น เช่น แก้ไข พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ไม่ลดโทษนักโทษจากคดีทุจริตมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อการป้องกันการทุจริต

“ถ้าบ้านเมืองไม่มีการทุจจริต มันจะเป็นจุดตั้งต้นของการเมืองสุจริต และประชาธิปไตยยั่งยืน”

กฎหมายป้องการและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายที่ตอนนี้อยู่ในวาระกรรมาธิการ ประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคการเมืองแรกที่เชิญภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็น และให้โควต้านายสมชาย หอมละออ นักฎหมายสิทธิมนุษยชน เข้าเป็นกรรมาธิการเพื่อผลักดันกฎหมายนี้ต่อในปีหน้า

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ปีหน้าพรรคก็จะมีการลงรายละเอียดมากขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยมาแล้ว ต้องดูว่ามีกฎหมายไหนที่เกี่ยวข้องแล้วไม่เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิมนุษยชน

รวมทั้งกฎหมายอากาศบริสุทธิ์ ที่เอามาบรรจุในวาระของคณะกรรมการกฎหมาย ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์สูดอากาศบริสุทธิ์ และต้องมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอกชนและหน่วยงานรัฐที่ก่อให้เกิดมลพิษได้ด้วย

ในระดับพรรคการเมือง คณะนโยบายของพรรคตอนนี้ก็เตรียมนโยบายเพื่อคนทุกรุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้เข้ากับสังคม แต่ก็ไม่ลืมสิ่งดีๆ ที่พรรคเคยริเริ่มมาก่อน เอามาประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน เช่น โครงการนมโรงเรียน, โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่ยากจน, หรือโครงการ กยศ. ที่ไม่ควรหยุดที่การกู้ยืมเงิน แต่ต้องส่งเสริมงานในอนาคตให้คนที่มีผลการเรียนดีด้วย

4.สถานการณ์การเมืองปี 2565 พรรคมีแนวทางที่จะพาประเทศออกจากความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไร?

 ถ้ามองสถาการณ์การเมืองปีที่จะถึง เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านและการยื่นกฎกหมายลูกเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง ต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 7 เดือน และตนคาดว่าจากนั้นจะต้องผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ก่อนจึงจะมีแนวโน้มยุบสภา เพื่อไม่ให้มีปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงรักษาการ แม้ว่าตอนนี้หลายพรรคการเมืองจะเริ่มเตรียมนโยบายหาเสียงกันแล้วก็ตาม

 ส่วนตัวมองว่าสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้ยังไม่เรียกว่าวิกฤติ การที่ประชาชนใช้สิทธิ์เรียกร้องในบางเรื่อง ตนเชื่อว่ารัฐบาลรับฟัง และเรื่องที่เรียกร้องแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ก็มีกระบวนการท้วงติง ที่จะทำให้ประเด็นเหล่านี้ผ่านไปได้ ขณะเดียวกันตอนนี้การชุมนุมก็เบาบางลง เพราะพรรคการเมืองบางพรรคที่สนับสนุนการชุมนุมเตรียมตัวจะเข้าสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นจึงไม่เห็นว่าเป็นวิกฤติ แต่ถ้าจะให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์การเมืองตอนนี้ ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ยึดหลักกฎหมายและฟังความเห็นซึ่งกันและกัน

5.พรรคมีแนวทางจะแก้สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2565 อย่างไร?

 จากสถานการณ์โควิดกระทบสภาพเศรษฐกิจ รัฐบาลก็คิดมากเหมือนกัน ทางกระทรวงพาณิชย์มองว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะไม่เลวร้ายเหมือนที่ผ่านมา เพราะระบบเข้ารูปเข้ารอย แต่โจทย์คือทำยังไงให้ผลผลิตเกษตรมีคุณภาพ และให้กระทรวงพาณิชย์ไปขายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อตัวเลขการส่งออกเยอะก็ได้กำไรมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลเองก็คิดเรื่องนี้ รวมถึงการดูแลประชาชนหากมีการระบาดของโควิดในระลอกอื่นๆ เช่นเดียวกับพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นเศรษฐกิจเป็นหลัก พรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้รวบรวมทีมนักเศรษฐกิจ คิดนโยบายการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเตรียมไว้เหมือนกัน

สุดท้ายนี้ นายราเมศขอพรปีใหม่ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะสถานการณ์โควิดทำให้ประชาชนใช้ชีวิตลำบากมากขึ้น ดังนั้นไม่มีพรไหนดีกว่าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และผ่านวิกฤติโควิดนี้ไปได้ด้วยดี

และขอฝากให้ประชาชนได้ติดตามการทำงานของพรรคในฐานะสถาบันทางการเมือง ที่มาจากภาษีของประชาชนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง เพราะการที่ประชาชนจับตามองเป็นสิ่งที่ดี ประชาชนจะได้เห็นและไปตัดสินใจว่าประชาธิปัตย์จะเป็นความหวังของประชาชนในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน

ผู้เขียน : อรรถชัย หาดอ้าน

Next Post

นายกฯ อวยพรคนไทยให้ปลอดโรคปลอดภัย รับกังวลหนี้สินครัวเรือน

นายกรัฐมนตรี อวยพรประชาชนชาวไทย ขอให้ปลอดโรคปลอดภั […]

คุณอาจชอบ