กทม.รอตำรวจเคาะมติ ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ แก้ปัญหา PM 2.5

SASITHORN

กทม.รอตำรวจเคาะมติ ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่  แก้ปัญหา PM 2.5

กทม. ส่งมติกำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ เพื่อลด PM 2.5 – รอ ตร. พิจารณาประกาศใช้

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ชี้แจงประเด็น การประกาศห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยระบุว่า กทม.มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กทม. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการตามแต่ละภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถเข้าพื้นที่ภายในเขตวงรอบ และพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ในข้อบังคับและออกข้อบังคับเพิ่มเติมรวมทั้งพิจารณาขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุก ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เข้ากรุงเทพมหานคร จากถนนวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องของการห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องมาจากการพิจารณาของกรมควบคุมมลพิษ หลังจากพิจารณาแล้ว พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลักใหญ่ก็คือ การขนส่งทางบก คิดเป็น 72.5% เนื่องจากแหล่งกำเนิดของควันพิษเกิดจากภาคการขนส่ง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มมาตรการห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยขณะนี้การพิจารณาอยู่ในขั้นตอนที่กรุงเทพมหานครส่งมติให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาดำเนินการ เบื้องต้นยังไม่มีการประกาศใช้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งมติที่ประชุมให้แล้วขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะพิจารณาออกข้อบังคับในเรื่องดังกล่าวเมื่อใด นอกจากนี้ยังต้องหารือเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นของพื้นที่จุดพักรถนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดปริมณฑลที่จะต้องร่วมพิจารณาด้วย

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก นอกเหนือจากที่มาจากภาคการขนส่งแล้ว ยังต้องหารือเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงน้ำมันที่จะต้องมีคุณภาพสูง ซึ่งขณะนี้กรมธุรกิจพลังงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างหารือ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการหารือร่วมกับขนส่งมวลชนกรุงเทพ เช่น รถไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางลดค่าโดยสาร สำหรับเปิดทางให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น

Next Post

พบชาวเมียนมาติดเชื้อในไทย 1 ราย! ศบค.เผยวันนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 11 ราย

วันนี้ (22 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. ศูนย์บริหารสถา […]

คุณอาจชอบ