ข่าวดีของคนอยากเป็นทหาร! ทบ.เพิ่มโอกาสทหารกองประจำการ เป็นทหารอาชีพ

SASITHORN

ข่าวดีของคนอยากเป็นทหาร! ทบ.เพิ่มโอกาสทหารกองประจำการ เป็นทหารอาชีพ

กองทัพบก เพิ่มโอกาสทหารกองประจำการเป็นทหารอาชีพ ปรับโควตาเข้าเป็น นนส. เริ่ม ปี 64 นี้

พันตรีหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ที่มุ่งหวังในการพัฒนากำลังพลต้นน้ำเข้าสู่เส้นทางของทหารอาชีพอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีใจรักเป็นทหารสมัครใจเป็นทหารกองประจำการ และเพิ่มสิทธิพิเศษหลังปลดประจำการเพื่อต่อยอดสู่การรับราชการทหารต่อไป

ล่าสุด กองทัพบกได้ปรับสัดส่วนการรับนักเรียนนายสิบ (นนส.)โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยเพิ่มสัดส่วนการรับจากทหารกองประจำการ จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 ของยอดรับ นนส.แต่ละปี หรือประมาณ 1,584 นาย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไปนี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามแนวทางการรับราชการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) ทดแทนการเรียกเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

ทั้งนี้ กองทัพบก ยังคงดำรงความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบทหารกองประจำการ โดยเมื่อเข้ามาเป็นทหารของกองทัพจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะด้านอาชีพ ซึ่งจะทำให้เมื่อปลดประจำการไป แม้ไม่ได้รับราชการทหารต่อ ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศต่อไป

Next Post

วันนี้ 315 ราย! ศบค.แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 ติดเชื้อในประเทศ 294 ราย

วันนี้ (3 ม.ค. 64) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรั […]

คุณอาจชอบ