ครูสอนพละกาญจนบุรี เที่ยวผับกรุงเทพฯ แพร่เชื้อโควิด เพื่อนครู-ลูกศิษย์ติดแล้ว 16 ราย

SASITHORN

 ครูสอนพละโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี เที่ยวผับกรุงเทพฯ ติดโควิดก่อนแพร่เชื้อให้เพื่อนครู-ลูกศิษย์ 16 ราย

สืบเนื่องจาก ครูสอนวิชาพละอายุ 31 ปี โีรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี ได้รับผลยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ที่ผ่านมา ไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้พบว่า วันที่ 27 มี.ค.64 ครูชายคนดังกล่าวพร้อมเพื่อน 4-5 คน เดินทางไปเที่ยวที่ร้าน There Bar 4 Garden ถ.ข้าวสาร กทม. แล้วไปเที่ยวต่อกันที่ร้าน Dollar Pub เลียบด่วน รามอินทรา

  • 28 มี.ค.64 กลับห้องพักที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 29-31 มี.ค.64 ไปทำงานที่โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏกาญจนบุรี รับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร ช่วงเย็นแวะซื้ออาหารร้านริมทางแถวแยกแก่งเสี้ยน กลับมารับประทานที่บ้าน (31 มี.ค.64 เริ่มมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ ไอเล็กน้อย)
  • 1 เม.ย.64 เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนสาธิตฯ เวลา 17.00-18.30 น.รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารกับเพื่อน ที่ถนนแสงชูโต หน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
  • 2 เม.ย.64 เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนสาธิตฯ เวลา 19.00-20.30 น.ไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารตามสั่งตั้งอยู่ริมถนนแสงขูโต ใกล้สุสานสัมพันธมิตรดอนรัก ร่วมกับเพื่อนใน อ.เมืองกาญจนบุรี
  • 3-4 เม.ย.64 พักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
  • 5 เม.ย.64 เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนสาธิตฯ ตามปกติ เวลา 20.00 น.เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี
  • 6 เม.ย.64 พักอยู่บ้านโดยไม่ได้ออกไปไหน
  • 7 เม.ย.ผลตรวจออกมาพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่จึงนำตัวชายคนดังกล่าวเข้าทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โดยผลการตรวจหาเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยืนยันออกมาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 ราย เป็นครู 1 ราย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 15 ราย

ล่าสุด ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 4)

ระบุว่า ด้วยมีบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 1 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศมาตรการ ดังนี้

1. ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

2. งดการเรียนการสอน การสอบปลายภาค แสะกิจกรรมทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยทุกกรณี ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

3. เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

4. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละคน ทั้งนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านต้องเตรียมความพร้อมในการรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติตลอดเวลา กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ให้รองอธิการบดีที่ดูแลหน่วยงานสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานก็ได้

5. ให้บุคลากรทุกคนงดหรือหลีกเสี่ยงการเดินทางไปนอกพื้นที่หรือไปในพื้นที่มีความเสี่ยงหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่มีความเสี่ยงให้ทำบันทึกขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย

6. ให้บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

7. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งทำความสะอาดภายในอาคารทุกอาคาร โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

Next Post

“อนุทิน” ยันรัฐไม่เคยขวางเอกชนนำเข้าวัคซีน เร่งหาทางแก้ รพ.เอกชนไม่รับตรวจโควิด

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่เคยขวางเอกชนนำเข้าวัคซีน เตรียม […]