ด่วน! รพ.ราชวิถี แจ้งพบบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 10 ราย

SASITHORN

(8 เม.ย.64) เวลา 22.30 น. โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศเรื่อง ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใจความว่า จากการตรวจพบแพทย์ประจําบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา จํานวน 1 รายในวันที่ 5 เมษายน 2564

  • ด่วน! หมอ รพ.ราชวิถี ติดโควิด แผนกศัลยศาสตร์ปิดห้องผ่าตัด งดรับเคสไม่เร่งด่วน

คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ดําเนินการสอบสวนโรค พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 10 ราย ส่งผลให้บุคลากรจํานวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

ด้วยเหตุนี้ ทางโรงพยาบาล จึงมีความจําเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมี ประกาศเป็นระยะๆ ในลําดับต่อไป

สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ร่วมกับมีประวัติ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ท่านสามารถรับบริการได้ที่ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งจะเปิดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564 เวลา 08.30-15.30 น. หรือใช้ระบบ ปรึกษาแพทย์ทางไกล โดยสามารถเข้าไปประเมินตนเองผ่านระบบเพื่อเข้ารับการตรวจออนไลน์ https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index.php

ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

Next Post

"อุ้ม ลักขณา" โล่งใจผลตรวจโควิด-19 ออกแล้ว ปลอดภัยกันทั้งครอบครัว

อุ้ม ลักขณา โล่งใจหลังเครียดมาข้ามวัน ล่าสุดเผยผลต […]

คุณอาจชอบ