ทำความรู้จัก ‘HOSPITEL’ อีกหนึ่งทางเลือกของ “ผู้ป่วยโควิด-19”

SASITHORN

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทยระลอกใหม่ (เดือนเมษายา 2564) มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยในวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง 1,540 ราย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแนวโน้มว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหา “โรงพยาบาลไม่เพียงพอ” ที่จะรองรับผู้ป่วยในระลอกนี้ 

แม้จะมีการจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนาม” เป็นที่เรียบร้อยแล้วในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง และลดความแออัดในโรงพยาบาล ทว่าโรงพยาบาลสนามก็มีข้อจำกัดเรื่องความเป็นส่วนตัว และความสะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายจัดตั้ง “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ” หรือ Hospitel ขึ้น 

‘Hospitel’ คืออะไร 

Hospitel มาจากคำว่า Hospital (โรงพยาบาล) + Hotel (โรงแรม) คือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถรับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันไม่ให้กลับไปแพร่กระจายเชื้อในที่ชุมชน โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ และทำให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนโรงแรมให้เป็น ‘Hospitel’

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็น Hospitel นั้น กำหนดว่า โรงแรมนั้นต้องมีห้องพักมากกว่า 30 ห้องขึ้นไป และในขณะนี้ มีโรงแรมที่ขึ้นทะเบียนเป็น Hospitel แล้ว 23 แห่ง จำนวน 4,900 เตียง  

ทางด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้กล่าวถึงการขึ้นทะบียน Hospitel (15 เม.ย.) ระบุว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะตรวจประเมินมาตรฐาน ทั้งด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม หารกำจัดขยะ น้ำเสีย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน มีการจัดบริการการแพทย์ตามมาตรฐาน โดยมีแพทย์ประจำ 1 คน พยาบาล 1 คนต่อ 20 เตียง ขณะเดียวกันต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด และเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสมัครร่วม Hospitel ทางออนไลน์ได้ โดยสบส. จะอนุมัติทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

ใครต้องอยู่ ‘Hospitel’

Hospitel เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4-7 วัน และมีผลเอ็กซ์เรย์ปอดคงที่ พร้อมกันนั้น ผู้ป่วยต้องยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารและดูแลตัวเองได้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลต้นทางต้องรับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าพักกับทางโรงแรมได้โดยตรง แต่ต้องให้โรงพยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยอาการ และค่าใช้จ่ายในระหว่างอยู่ใน Hospitel จะไม่เป็นภาระของประชาชน 

“ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดของ Hospitel เนื่องจากเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นไว้รองรับ ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น จะย้ายกลับไปสถานพยาบาลหลักได้ทันที” นายแพทย์ธเรศกล่าว

Next Post

ทะลุหลักพัน 3 วันติด! สธ.รายงานโควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อ 1,582 ราย

วันนี้ (16 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. โดย นพ.เฉวตสร […]

คุณอาจชอบ