นนทบุรียกระดับคุมโควิด ขอความร่วมมือ งดออกนอกบ้าน สามทุ่มถึงตีสี่ เว้นมีเหตุจำเป็น

SASITHORN

รายงานข่าว แจ้งว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดฯ มีคำสั่งให้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ดังนี้

– ขอความร่วมมือประชาชนงดนอกออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก หลังเวลา 21.00 น.จนถึงเวลา 04.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

– ให้งดการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่การดื่มของสมาชิกภายในครอบครัวภายในที่พักอาศัย

– ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใดๆ สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้งตลอดเวลา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

– ขอความร่วมมือให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้งดการทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ทั้งนี้ให้ยังคงปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราว ห้ามจัดกิจกรรม และมาตรการควบคุมที่จำเป็นตามที่มีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้ไว้เช่นเดิม

Next Post

สุดเศร้า หนุ่มติดโควิด รอ 5 วันยังไม่ได้ตรวจ กว่าจะถึงมือหมอก็สาย อาการทรุดจนเสียชีวิต

อีกหนึ่งเรื่องราวร้อนในโลกออนไลน์ ท่ามกลางวิกฤตการ […]

คุณอาจชอบ