บริษัท Solowin Holdings ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก

ANONG
ฮ่องกง, 8 ก.ย. 2566 – Solowin Holdings (Nasdaq: SWIN) บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เน้นนักลงทุนชาวจีนและมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง วันนี้ได้ประกาศการปิดการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก (IPO) ของหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสามัญเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Capital Market เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ภายใต้สัญลักษณ์ “SWIN”
บริษัทได้รับเงินสดรวมก่อนหักค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิ์แก่นายหน้าซื้อหุ้นเพิ่มอีกไม่เกิน 300,000 หุ้น ตามราคาเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หักด้วยค่านายหน้า เป็นระยะเวลา 45 วัน
EF Hutton ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC (“EF Hutton”) ทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักในการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ Bevilacqua PLLC ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท และ Winston & Strawn LLP ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ EF Hutton ในการเสนอขาย IPO ครั้งนี้
แบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย IPO ซึ่งได้รับการแก้ไข ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) (เลขที่แบบฟอร์ม 333-271525) และ SEC ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 การเสนอขาย IPO ดําเนินการเฉพาะโดยผ่านเอกสารส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มจดทะเบียนเท่านั้น สําเนาของเอกสารส่วนที่เป็นรายละเอียดสุดท้ายของการเสนอขาย IPO สามารถขอได้จาก EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, หรือทางอีเมลที่ syndicate@efhuttongroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข (212) 404-7002 นอกจากนี้ ยังสามารถขอสําเนาของเอกสารส่วนที่เป็นรายละเอียดการเสนอขาย IPO ได้ทางเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หลักทรัพย์ของบริษัทจะไม่ได้รับการเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียน และจะไม่มีการเสนอขาย ชักชวน หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดที่การเสนอขาย ชักชวน หรือขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือได้รับคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้น
เกี่ยวกับ Solowin Holdings
Solowin Holdings เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์น้อยรายที่เน้นนักลงทุนชาวจีนและมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง โดยให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัย บริษัทได้รับใบอนุญาตประเภท 1/4/6/9 จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ให้บริการครอบคลุมกว้างขวาง ได้แก่ บริการที่เกี่ยวข้
Next Post

S10 Labs และ AHOD Co. ร่วมมือกันเพื่อผลักดัน Zirco Line ของเครื่องระเหยขั้นสูง

บริษัทเทคโนโลยีการระเหยชั้นนําร่วมมือกันเพื่อปฏิวัติประสบการณ์กัญชาลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย 8 ก.ย. 2023 – S10 Labs บริษัทเทคโนโลยีการระเหยและฮาร์ดแวร์ชั้นนําของแคลิฟอร์เนีย มีชื่อเสียงในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชาผ่านความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์วัสดุ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสําคัญกับ AHOD […]