ประชาชน 64.39% เลือกฉีดวัคซีนโควิดที่รัฐบาลจัดหา แต่ยังห่วงผลข้างเคียง

SASITHORN

สวนดุสิตโพล ปชช.  64.39% เลือกฉีดวัคซีนโควิดที่รัฐบาลจัดหา แต่ยังห่วงผลข้างเคียง เชื่อมั่นวัคซีนไฟเซอร์ มากที่สุด

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,644 คน เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 พบว่าประชาชน ร้อยละ 57.41 ระบุ พอจะมีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 บ้าง รองลงมา ร้อยละ 29.32 ระบุ รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ร้อยละ 9.54 ระบุ ไม่ค่อยรู้

โดยประชาชนร้อยละ 56.49 ระบุ ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนแล้ว รองลงมาร้อยละ 32.39 ระบุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน ร้อยละ 11.12 ระบุ ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนหรือไม่

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 31.02 ระบุ เชื่อถือข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข/อสม./หน่วยงานราชการมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 17.36 ระบุ การวิเคราะห์ข่าว/บทความ จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ต่าง ๆ ร้อยละ 16.63 ระบุ องค์การอนามัยโลก (WHO) /วารสารทางการแพทย์ระดับโลก

เมื่อถามว่า ประชาชนเชื่อมั่นวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทใดมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 75.11 ระบุ ไฟเซอร์ (Pfizer) รองลงมา ร้อยละ 72.14 ระบุ โมเดอร์นา (Moderna) ร้อยละ 68.52 ระบุ จอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน (Johnson & Johnson) ร้อยละ 65.89 ระบุ แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)

เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19ของไทย พบว่า ร้อยละ 59.64 ระบุ ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ฉีดในประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 58.24 ระบุ การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิต้านทาน/ลดความรุนแรงของโรคได้ ร้อยละ 48.46 ระบุ อยากให้เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น

เมื่อถามถึงสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่น ต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 67.74 ระบุ กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับวัคซี รองลงมาร้อยละ 52.13 ระบุ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลดี ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน ร้อยละ 51.86 ระบุ วัคซีนที่จะฉีดมีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ มีรายงานรับรอง

ท้ายที่สุด ประชาชนร้อยละ 64.39 ระบุ จะฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหาให้ รองลงมา ร้อยละ 22.30 ระบุ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.31 ระบุ ไม่ฉีด

Next Post

สยบข่าวลือ! ราชทัณฑ์ปัดคุกนราธิวาสพบโควิดสายพันธุ์แอฟริกา

กรมราชทัณฑ์ โต้ข่าวปลอม! ปัด เรือนจำนราธิวาส พบโคว […]

คุณอาจชอบ