ผลประกอบการระหว่างกาลปี 2566 ของ Linklogis: ปริมาณธุรกรรมมูลค่า 142,000 ล้านบาท เงินสดสํารองรวม 6,000 ล้านบาท

ANONG

ฉงชิ่ง ประเทศจีน 28 ส.ค. 2566 – เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 Linklogis Inc. (09959.HK, “Linklogis”) ได้เปิดเผยผลประกอบการระหว่างกาลปี 2566 ในครึ่งแรกของปี 2566 ปริมาณธุรกรรมรวมที่ได้รับการประมวลผลโดยโซลูชันเทคโนโลยีของ Linklogis มีมูลค่าใกล้เคียง 142,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมและรายได้จากกิจกรรมหลักมีมูลค่า 390 ล้านหยวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Linklogis มีเงินสดสํารองรวม 6,000 ล้านหยวน และได้ร่วมมือกับบริษัทหลัก 1,548 แห่ง และสถาบันการเงิน ครอบคลุม 41 ใน 100 อันดับแรกของบริษัทชั้นนําในประเทศจีน และธนาคารพาณิชย์ 20 อันดับแรกทั้งหมดในประเทศจีน

รักษาการดําเนินงานที่มั่นคงและยืดหยุ่นได้ และฉกฉวยโอกาสในการพัฒนาแพลตฟอร์มคลังสินค้า

Anchor Cloud และ FI Cloud เป็นโซลูชันเทคโนโลยีการเงินห่วงโซ่อุปทานหลักของ Linklogis ในครึ่งแรกของปี 2566 ปริมาณสินทรัพย์ห่วงโซ่อุปทานรวมที่ได้รับการประมวลผลโดย Anchor Cloud มีมูลค่า 88.4 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สําหรับ Multi-tier Transfer Cloud ภายใต้ Anchor Cloud ปริมาณธุรกรรมรวมเพิ่มขึ้น 106% มีมูลค่า 55,000 ล้านหยวน มีอัตราการรักษาลูกค้า 99%

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอํานวยความสะดวกให้รัฐวิสาหกิจเสริมสร้างการบูรณาการอุตสาหกรรมและการเงิน และการสร้างแพลตฟอร์มคลังสินค้า ในครึ่งแรกของปี 2566 Linklogis ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินโครงการ 15 โครงการสําหรับแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนชั้นนํา เช่น China Electrical Equipment Group, Wuhan Metro Group, Jiangxi Financial Investment Group และ China Communications Construction Company Capital Holdings นอกจากนี้ Linklogis ยังเปิดตัว “แพลตฟอร์มคลังสินค้าอัจฉริยะกลุ่ม” เพื่อพัฒนาโซลูชันคลังสินค้านวัตกรรม

ในครึ่งแรกของปี 2566 ปริมาณสินทรัพย์ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการประมวลผลโดย FI Cloud มีมูลค่า 47.6 พันล้านหยวน และจํานวนลูกค้าและพันธมิตรสถาบันการเงินของ Linklogis เพิ่มขึ้นเป็น 434 แห่ง ในส่วนของ eChain Cloud ปริมาณสินทรัพย์ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการประมวลผลโดย Linklogis มีมูลค่า 35,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากช่วยเหลือสถาบันการเงินในการดิจิทัลไลซ์กระบวนการการเงินห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องแล้ว Linklogis ยังได้สํารวจโอกาสในการพัฒนาบริการเทคโนโลยีการเงินนวัตกรรมมากขึ้นร่วมกับพันธมิตรสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเสริมพลังให้สถาบันการเงินบรรลุการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพสูงในด้านการตลาด การบริหารความเสี่ยง และการดําเนินงาน

บูรณาการอุตสาหกรรมและการเงินข้ามอุตสาหกรรม และอํานวยความสะดวกให้เศรษฐกิจสตรีมมิ่งผ่านเทคโนโลยี

ในครึ่งแรกของปี 2566 Linklogis ร่วมมือกับบริษัทหลัก 1,548 แห่ง และสถาบันการเงิน ครอบคลุม 41 ใน 100 อันดับแรกของบริษัทชั้นนําในประเทศจีน และธนาคารพาณิชย์ 20 อันดับแรกทั้งหมดในประเทศจีน ในปัจจุบันโซลูชันเทคโนโลยีการเงินห่วงโซ่อุปทานของ Linklogis ครอบคลุมอุตสาหกรรมทั้ง 31 ประเภทที่ระบุในการจัดประเภทอุตสาหกรรม SWS โดยมี 13 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าธุรกรรมสินทรัพย์

Next Post

EEKA Fashion Announces 2023 Interim Results, Net Profit Increased 71.57%

HONG KONG, Aug 28, 2023 – (ACN Newswire via SEAPRWire.com) – EEKA Fashion Holdings Limited (“EEKA Fashion” or the “Company”, together with its subsidiaries, the “Group”, stock code: 3709.HK) announces the unaudited results for the six months ended 30 J […]