ผู้ป่วยให้ประวัติไม่ชัดเจน ทำบุคลากรทางการแพทย์นราธิวาสติดเชื้อโควิด 6 ราย

SASITHORN

บุคลากรทางการแพทย์ จ.นราธิวาส ติดเชื้อโควิด 6 ราย จากการให้บริการผู้ป่วย ที่มีประวัติไม่ชัดเจน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดมีประกาศจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ว่าเนื่องจากเกิดสถานการณ์บุคลากรในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีการติดเชื้อโควิด-19 จากการให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติไม่ชัดเจน ส่งผลให้มีบุคลากร ของโรงพยาบาลฯ ติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย

โดยทางโรงพยาบาลฯ จำเป็นต้องยกระดับมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการติดเชื้อและไม่ให้เชื้อแพร่กระจายมากขึ้น ดังนี้

1.รับบุคลากรที่ป่วยทุกคนให้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะ

2.บุคลากรที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลได้กักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ และทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐาน

3.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงพยาบาลตามหลักการควบคุมการระบาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ หลีกเลี่ยงการเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นหรือมีความประสงค์มาใช้บริการให้ยึดหลักและปฏิบัติตาม D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

Next Post

"โย่ง เชิญยิ้ม" เผยอาการล่าสุดของ "น้านงค์" หลังเข้าไอซียูเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงิน

โย่ง เชิญยิ้ม เผยอาการล่าสุดของ น้านงค์ หลังหยิบผิ […]

คุณอาจชอบ