รัฐบาลโต้ ไม่ได้ถังแตก ยันเยียวยาประชาชนแน่นอน แต่อย่าเชื่อข่าวปลอม

SASITHORN

รัฐบาลโต้ ไม่ได้ถังแตก ยันเยียวยาประชาชนแน่นอน แต่อย่าเชื่อข่าวปลอม

รัฐบาลยืนยันไม่ถังแตก ย้ำมาตรการเยียวยาสำหรับโควิด ระลอก 2 มีแน่นอน อย่าเชื่อข่าวลือคลังจ่าย 4,000 บาท

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุถึงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกสองผ่านเฟซบุ๊ก ว่า รัฐบาลเข้าใจประชาชนว่าอาจมีความกังวลถึงสถานะการคลังของรัฐบาลว่าจะมีความมั่นคงเพียงพอต่อการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด รวมถึงดูแลเศรษฐกิจให้ฟื้นและเติบโตในระยะยาวหรือไม่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาล จึงขอเรียนข้อมูลจากกระทรวงการคลังว่า ภาครัฐมีแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบาท และเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 4.7 แสนล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 25 ธ.ค. 2563) และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ที่จะดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป

ส่วนมาตรการเยียวยา ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำลังพิจารณาในรายละเอียดและจะเสนอให้ครม.พิจารณาโดยเร็ว และข่าวลือที่ว่ากระทรวงการคลังจ่ายเงิน 4,000 บาท ไม่เป็นความจริง

Next Post

Launch of Digital Week 2021: Southeast Asia

SINGAPORE, Jan 7, 2021 – (ACN Newswire) &#82 […]

คุณอาจชอบ