วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสถึงไทยแล้ววันนี้ เร่งตรวจคุณภาพก่อนฉีดให้ประชาชน

SASITHORN

วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสจากจีนถึงไทยแล้ววันนี้ นำส่งคลังสำรองเก็บตรวจคุณภาพก่อนฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เดินทางไปยังเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับมอบวัคซีนโควิด-19  ของซิโนแวค จำนวน 5 แสนโดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร

โดยครั้งนี้เป็นการรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีนอีก 5 แสนโดส หลังก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2 ล้านโดส รวมยอดนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนจำนวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นองค์การเภสัชกรรม จะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด โดยวัคซีนนี้จะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18-59 ปี คนละ 2 โดส

Next Post

พุ่งแบบหยุดไม่อยู่! โควิดวันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 2,839 ราย เสียชีวิตอีก 8 ราย

วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. ศูนย์ปฏิบัติก […]

คุณอาจชอบ