สรท.ชี้กู้เรือขวางคลองสุเอซช้า กระทบการส่งออก

SASITHORN

ประธาน สรท. ชี้กู้เรือขวางคลองสุเอซช้า กระทบต้นทุนขนส่ง เปลี่ยนทางวิ่งค่าใช้จ่ายพุ่ง สะเทือนส่งออกในอนาคต

จากกรณีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ถูกลมกระโชกแรง เสียหลักเกยตื้นขวางคลองสุเอซในอียิปต์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือจากเอเชียไปยุโรป และยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ในขณะนี้ นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า เหตุการณ์กรณีดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยทาง สรท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะมีผลกับการขนส่งสินค้าโดยตรงของประเทศไทย

และภายในวันอาทิตย์นี้หากไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เดินเรือผ่านได้ ทาง สรท. มีความเป็นห่วงว่าเรือสินค้าที่เข้าคิวรอผ่านเส้นทางคลองสุเอซกว่า 100 ลำเวลานี้ ต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ โดยการขนส่งสินค้าลงใต้ผ่านแหลมกู๊ดโฮปของแอฟริกาใต้ ก่อนอ้อมขึ้นไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งจะใช้เวลามากกว่าเส้นทางเดินเรือปกติผ่านคลองสุเอซ 15 วัน

ซึ่งจะส่งผลทำให้สายเดินเรือต่างๆ อาจมีการคิดค่าเสียโอกาสของการเดินเรือออกมาในรูปแบบของการปรับค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และมีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าน้ำมัน เพราะใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้น และไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนและอาจมีผลกับการส่งออกในอนาคต

Next Post

Blockchain Companies Leverage AsiaPresswire's Press Release Distribution in Thailand

Bangkok, Thailand / SEAPRWire / Thailand is a new battlefield for Blockchain giants. They leverage AsiaPresswire’s Thailand press release distribution services to build their brand image and draw awareness of investors. Marketers in the Blockchain industry are recognizing t […]