หมอศิริราช ชี้แจง บุคลากรฉีดวัคซีนแล้วแต่ติดโควิด ภูมิคุ้มกันยังไม่ขึ้น-ไม่ป้องกันตัวเอง

SASITHORN

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ บอกเล่าประสบการณ์การติดเชื้อ การได้รับการรักษาและการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ผมฉีดวัคซีน Sinovac 7 เมษายน วัคซีนไม่ช่วยอะไร” ว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอชี้แจงว่า จากหลักฐานทางการแพทย์ได้รายงานว่า การได้รับวัคซีน Sinovac จะเริ่มตรวจพบภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 ในเลือดในปริมาณที่สูงพอต่อการป้องกันโรคหลังได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว การที่บุคลากรทางการแพทย์ท่านดังกล่าวได้รับวัคซีน Sinovac เพียงเข็มเดียวในวันที่ 7 เมษายน 2564 และคาดว่าจะได้รับเชื้อโควิด-19 จากการไปรับประทานอาหารในย่านที่มีคนพลุกพล่าน ในวันที่ 12 เมษายน 2564 (5 วันหลังได้รับวัคซีนเข็มแรก) จนกระทั่งมีอาการป่วยในวันที่ 15 เมษายน 2564 และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 17 เมษายน 2564 นั้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านดังกล่าวยังไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 เพราะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

เพื่อเป็นการชี้แจงและป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนในเรื่องประสิทธิภาพของการได้รับวัคซีนโควิด-19 ทางคณะฯจึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้ และขอยืนยันว่า กรณีการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์รายนี้ ไม่ได้แสดงถึงการขาดประสิทธิภาพของการได้รับวัคซีน โควิด-19 แต่เป็นเพราะการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ได้ป้องกันตนเองอย่างเพียงพอ รวมทั้งการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักฐานทางการแพทย์

นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้ มิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 และได้ส่งข้อความชี้แจงและขอโทษในความคลาดเคลื่อนดังกล่าวในวันที่ 25 เมษายน 2564

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนขอรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพราะจากผลการศึกษาทางการแพทย์อย่างแพร่หลายพบว่าการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 นั้นมีความจำเป็นเพราะสามารถป้องกันการติดเชื้อ และสามารถลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้

Next Post

KONE Redefines the Future of Smart City in Singapore with its DX Class Elevators -- the World's First Elevator Series with built-in Digital Connectivity

SINGAPORE, Apr 30, 2021 – (ACN Newswire via […]

คุณอาจชอบ