อ่วม คลัสเตอร์แคมป์คนงานหลักสี่ติดเชื้อโควิด 1,107 คน หลังตรวจครบทุกคนแล้ว

SASITHORN

​ผลตรวจแคมป์คนงานหลักสี่ พบติดเชื้อโควิด 1,107 คน จากทั้งหมด 1,667 คน ที่ประชุม คกก.โรคติดต่อ กทม.ใช้ 2 แนวทางดูแลแคมป์ ทั้งแบบปิด และควบคุมเข้มการแพร่ระบาด

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง เขตหลักสี่ ซึ่งได้เข้า Swab ครบทั้งหมดแล้ว จำนวน 1,667 คน พบผู้ติดเชื้อ 1,107 คน คิดเป็นร้อยละ 66.41 จึงให้สำนักการแพทย์ดำเนินการมาตรการที่กำหนด ไดแก่ ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ดูแลสุขอนามัยของผู้ที่อยู่ในแคมป์ จัดให้มีทีมแพทย์ดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้ออยู่ภายใน และนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

  • ศบค.เผยแคมป์คนงานหลักสี่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย 15 คน

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

  1. แคมป์คนงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้าง หากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่เช่นเดียวกับแคมป์คนงานเขตหลักสี่ โดยผู้ที่อยู่ภายในยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
  2. แคมป์ที่ไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้าง ให้กักตัวผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่แคมป์ ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตและสำนักอนามัย และผู้ที่ไม่ติดเชื้อจะต้องแจ้งเส้นทางการเดินทางต่อเขตต้นทางและปลายทางกรณีเดินทางทำงาน และจะต้องไม่จอดหรือหยุดพักระหว่างทาง และปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่ตลาดบางกะปิ 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดลาดพร้าว ซ.123 ตลาดสดลาดพร้าว 123 ตลาดสดบางกะปิ ตลาดคุณอาภาภรณ์ และตลาดบางกะปิ เดิมสั่งปิดตลาดทั้ง 5 แห่งจนถึงวันนี้ (22 พ.ค.64) ได้ขยายเวลาปิดออกไปอีก 14 วัน พร้อมทำความสะอาด ปรับปรุงกายภาพของตลาดให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด

  • ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่นี่
Next Post

รัฐบาลปลื้ม ดัชนีความสำเร็จหลายด้านอยู่ระดับดี ในสายตานานาชาติ

รัฐบาลปลื้ม ดัชนีความสำเร็จไทยหลายด้านอยู่ระดับดีใ […]

คุณอาจชอบ