เชียงใหม่สั่งปิดตลาดนัด-เปิดท้าย 14 วัน เพื่อคุมโควิด-19 ฝ่าฝืนเจอคุก 1 ปี

SASITHORN

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลาย ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้น โดยในวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่ง ที่ 41/2564 สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยห้ามใช้สถานที่ใด ๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว เว้นแต่เป็นการดำเนินการของส่วนราชการที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยสั่งให้ปิดเป็นระยะเวลา 14 วัน  

คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ถึงวันที่ 8 พ.ค. 64 ถือเป็นคำสั่งปิด ตลาดรวมรถเร่ ตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ รวมถึงตลาดที่มีลักษณะคล้ายกัน  เว้นแต่จะเป็นตลาดภายใต้การดำเนินการของส่วนราชการ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1

Next Post

พนักงานบิ๊กซีลำปาง ติดโควิด 3 ราย ต้นตอเชื้อจากสถานบันเทิง ก่อนแพร่ให้เพื่อนร่วมงาน

วันที่ 24 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปา […]

คุณอาจชอบ