เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ สั่งปิด 1 วัน ให้ชุมนุมได้ แต่ห้ามคนภายนอกเข้าเด็ดขาด

SASITHORN

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ สั่งปิด 1 วัน ให้ชุมนุมได้ แต่ห้ามคนภายนอกเข้าเด็ดขาด

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 วัน เนื่องจาก มีกลุ่มนักเรียนขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนในการจัดการประชุมแสดงออกทางการเมือง

โดยภายในหนังสือมีเนื้อหระบุว่า “ตามที่ กลุ่มเกียมพัฒนาประชาธิปไตย ได้ขออนุญาตจัดการประชุมแสดงออกทางการเมือง โดยขอความอนุเคราะห์ สถานที่ของทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมชุมนุม และเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563เวลา 16.00 – 17.00 น. นั้น โรงเรียนมิได้ปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน ตามแนวทางหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่กีดกันให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำกิจกรรม รวมทั้งแสดงออกได้อย่างมีเสรีภาพและสร้างสรรค์ แต่การชุมนุมต้องไม่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 1 วัน และให้นักเรียน เรียน Online ตามตารางเรียนที่กำหนด

Next Post

"ธนาธร" ซัดส่งท้าย "บิ๊กแดง" โกหกประชาชน จนเกษียณแล้วก็ยังไม่ปฏิรูปกองทัพ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ […]

คุณอาจชอบ